האגודה הישראלית של קלינאי התקשורת הינה עמותה רשומה מס. 58008797/1 מאז שנת 1987. בעמותה חברים קלינאי תקשורת אשר קיבלו מס' תעודה מטעם משרד הבריאות.

נכון לסוף שנת 2014 אנו מונים כ-1100 חברים.

לאגודה וועד נבחר, שיכהן בתפקידו עד מרץ 2015. יו"רית האגודה – ד"ר נעמה שחר וסיו"רית האגודה – טלי בר משה נבחרו לתפקידן על ידי חברי הוועד המכהן, שכל חבריו פועלים בהתנדבות. הפעילות באגודה ובוועד מתבססת על תקנון של האגודה המתעדכן מעת לעת, על פי הצורך.

בוועד פועלות הוועדות הבאות:

ועדת חברות, ועדת אתיקה, עדת השתלמויות, ועדת כינוס, ועדת שמיעה, ועדת עמיתים