האגודה הישראלית של קלינאי התקשורת הינה עמותה רשומה מס. 58008797/1 מאז שנת 1987. בעמותה חברים קלינאי תקשורת אשר קיבלו מס' תעודה מטעם משרד הבריאות.

נכון לסוף שנת 2016 אנו מונים כ-1000 חברים.

לאגודה וועד נבחר, שיכהן בתפקידו עד ינואר 2020. יו"רית האגודה – ד"ר אסנת סגל וסיו"רית האגודה – טלי בר משה נבחרו לתפקידן על ידי חברי הוועד המכהן, שכל חבריו פועלים בהתנדבות. הפעילות באגודה ובוועד מתבססת על תקנון של האגודה המתעדכן מעת לעת, על פי הצורך.