האגודה הישראלית של קלינאי התקשורת הינה עמותה רשומה מס. 58008797/1 מאז שנת 1987. חבר האגודה הינו אדם בעל תעודת קלינאי תקשורת, על-פי חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות, התשס"ח–2008 (להלן –"החוק") ואשר מעמדו כחבר, אושר על-ידי ועדת החברות. כל חברי העמותה מחוייבים לקוד האתי של האגודה.

בעלי תפקידים בשכר                                                                   בעלי תפקידים בהתנדבות

מנכ"לית – זהר לרר פטקין                                                             יו"רית – ד"ר אסנת סגל

מזכירה – אריאלה פרץ                                                                  ס' יו"רית – טלי בר-משה

עוזרת למנכ"לית – סיון קישוני                                                         ועד מכהן

רואה חשבון  – יהודה גברה                                                           ועדות

עורכת דין – נעמי וייספריד

הועד הנבחר יכהן בתפקידו עד מרץ 2020. יו"רית האגודה וס' יו"רית האגודה נבחרים על ידי הועד המכהן