• גזברות – צוות גזברות – ד"ר נעמה שחר, טלי בר משה, מיכל פרבר

• מורשי חתימה – ד"ר דבורה בראנד, ד"ר נעמה שחר, מיכל פרבר

• נציגי האגודה בועדה המייעצת למשרד הבריאות –  ד"ר נעמה שחר, טלי בר-משה

• ועדת אתיקה – ד"ר נעמה שחר – יו"רית, ד"ר אריאלה יוקל, רותי לוינסון, ד"ר רחל יפעת, ד"ר נילי לוי

• ועדת חברות – ד"ר דבורה בראנד – יו"רית, יהודית גולדברג, דבית ספוקויני

• ועדת השתלמויות – צאלה אדלשטיין – יו"רית, סמר מואסי, חגית מידן, הדס יעקבי

• ועדת שמיעה ומכשירי שמיעה – טלי בר משה – יו"רית, ד"ר לימור לביא, רותי לוינסון, בהאא אגברייה, יהודית גולדברג, חגית מידן, ד"ר יעל הנקין, ד"ר ריקי קפלן

• ועדת כינוס – ד"ר אסנת סגל – יו"רית, ד"ר דבורה בראנד, ד"ר אריאלה יוקל, מיכל פרבר, סמר מואסי, ד"ר ריקי טייטלבאום-סויד, ד"ר דפנה ארי אבן רוט

• ועדת יחסי ציבור/קשרי חוץ – ד"ר לימור לביא – יו"רית, ד"ר אסנת סגל, ד"ר נעמה שחר, טלי בר משה,
רותי לוינסון

• ועדת הדרכה  – ד"ר אסתי מקאי– יו"רית, ד"ר נעמה שחר, מיכל פרבר, יורה ויינשטיין, ד"ר שרה מלכסון

• ועדת מידיה – דנה יפעת– יו"רית, סמאר מואסי, ד"ר נעמה שחר, עדי בלכמן, דנה מילנר- שטרן

• ועדת קשרי עמיתים – מיכל פרבר – יו"ר, יפעת דנה, בהאא אגברייה

הרשומים באדום הם קלינאים שפועלים בוועדות ואינם חברי ועד.