ועדת השתלמויות והדרכה – ד"ר נעמה שחר – יו"רית, ד"ר אריאלה יוקל, עדנה אתרוג

 גזברות – גזברית: ד"ר אריאלה יוקל. צוות גזברות – טלי בר משה, מיכל פרבר, ד"ר אסנת סגל

• מורשי חתימה – ד"ר נעמה שחר, מיכל פרבר, ד"ר אסנת סגל, ד"ר דבורה בראנד

• נציגי האגודה בועדה המייעצת למשרד הבריאות –  ד"ר אסנת סגל, טלי בר משה

• ועדת אתיקה – ד"ר נעמה שחר – יו"רית, פרופ' רחל יפעת, ד"ר נילי לוי, מירב אנגל, קמר באדר 

• ועדת חברות וקשרי עמיתים– ד"ר דבורה בראנד – יו"רית, מיכל פרבר, מיכאל פינקלשטיין, דבית ספוקויני

• ועדת כינוס – ד"ר עמליה בר און – יו"רית, ד"ר דבורה בראנד, ד"ר אריאלה יוקל, מיכל פרבר, ד"ר אסנת סגל, ד"ר לימור לביא, ד"ר ריקי טייטלבאום-סויד, ד"ר דפנה ארי אבן רוט

• ועדת מידיה – מיכאל פינקלשטיין – יו"ר, עדנה אתרוג

• ועדת ערר – טלי בר משה – יו"רית, ד"ר עמליה בר און, עדנה אתרוג

• ועדת ביקורת – ערין עואד, צאלה אדלשטיין, מורן גפני

 

• ועדה אקדמית מקצועית – ד"ר אסנת סגל, ד"ר נעמה שחר, ד"ר לימור לביא, ד"ר אריאלה יוקל, עדנה אתרוג, ד"ר דפנה ארי אבן רוט, ד"ר נעמה קינן, מיכל שטיימן

 

הרשומים באדום הם קלינאים שפועלים בוועדות ואינם חברי ועד.