• גזברות – צוות גזברות – ד"ר נעמה שחר, טלי בר משה, מיכל פרבר, ד"ר אסנת סגל

• מורשי חתימה – ד"ר נעמה שחר, מיכל פרבר, ד"ר אסנת סגל, ד"ר דבורה בראנד

• נציגי האגודה בועדה המייעצת למשרד הבריאות –  ד"ר אסנת סגל, טלי בר משה

• ועדת אתיקה – ד"ר נעמה שחר – יו"רית, ד"ר לימור לביא,  ד"ר רחל יפעת, ד"ר נילי לוי

• ועדת חברות וקשרי עמיתים– ד"ר דבורה בראנד – יו"רית, מיכל פרבר, מיכאל פינקלשטיין, דבית ספוקויני

• ועדת השתלמויות והדרכה – ד"ר נעמה שחר – יו"רית, ד"ר אריאלה יוקל, עדנה אתרוג

• ועדת כינוס – ד"ר עמליה בר און – יו"רית, ד"ר דבורה בראנד, ד"ר אריאלה יוקל, מיכל פרבר, ד"ר אסנת סגל, ד"ר לימור לביא, ד"ר ריקי טייטלבאום-סויד, ד"ר דפנה ארי אבן רוט

• ועדת מידיה – מיכאל פינקלשטיין – יו"ר, עדנה אתרוג

• ועדת מומחיות – ד"ר נעמה שחר- יו"רית, ד"ר אסנת סגל, טלי בר-משה, ד"ר גילה טובול לביא

• ועדת ערר – טלי בר משה – יו"רית, ד"ר עמליה בר און, עדנה אתרוג

הרשומים באדום הם קלינאים שפועלים בוועדות ואינם חברי ועד.