דף הבית / בלוג / דרום : בירושלים לגני שילוב ילדים על הספקטרום וגני תקשורת דרוש קל"ת

.

בירושלים: ל"מרכזי תמיכה משלבים" (בית הילדים)  – גני שילוב ילדים על הספקטרום וגני תקשורת.

דרושה קלינאית תקשורת

לעבודה בצוות רב מקצועי מקסים,

הדרכה סדירה

(מ"מ עכשווי + אפשרות להמשך)

קו"ח ופרטים ב- chayat1@gmail.com