האגודה הישראלית של קלינאי התקשורת מזמינה אותך להסדיר

את דמי החברות שלך לשנה זו ולתת לנו את הכוח להמשיך ולהשפיע.

הקלקה אחת לביצוע ההרשמה.

חידוש החברות שלך באגודה יאפשר לקדם את המטרות שהצבנו לעצמנו, הנוגעות לשיפור

תנאי המטופלים, חיזוק המקצועיות שלנו, וייצוג האינטרסים של קלינאי התקשורת מול הרגולטור.

אגודה גדולה – כוח גדול עם השפעה!

אז מה אנחנו מקדמים.  

ספריה מקצועית פתוחה לכל קלינאי התקשורת – בבית איזי שפירא

ליווי של עולים חדשים בשלבי ההכנה למבחן הארצי

הגברת המודעות והאכיפה של חוק מקצועות הבריאות – "אם אין תעודה, לא תודה"

מאבק משותף עם האגודות האחיות לא להפריד בין התנסות קלינית ללמידה אקדמית.

קידום המקצוע: מומחיות, הדרכה,

העמקת הידע וההתמקצעות באמצעות כינוס שנתי, קורסי עומק ימי עיון וסדנאות ייחודיות

כתב העת ד"ש ברשת

פעילות תקשורתית קבועה לקידום התדמית המקצועית שלנו כחלק מהמאמצים לשמירה על האינטרסים המקצועיים.

הקלקה אחת לביצוע ההרשמה.