האם ידעת שהחברות באגודה הישראלית של קלינאי התקשורת מוכרת על ידי נציבות המדינה לצרכי החזר עבור דמי החבר?

קלינאי תקשורת המועסקים על ידי המדינה וטרם ניצלו את זכותם להצטרף לאגודה – ללא עלות, עכשיו הוא הזמן!

האגודה הישראלית של קלינאי התקשורת היא הגוף הגדול, המוביל והמייצג של קלינאי התקשורת בארץ. אנחנו פועלים למען חיזוק מעמדם ותדמיתם של קלינאי התקשורת ומקצוע ההפרעות בתקשורת בישראל, שותפים לתיקוני חקיקה, כתיבת נהלים ותקנות, לומדים כל הזמן כדי להעמיק את האיכות והרמה המקצועית של קלינאי התקשורת על ידי פיתוח וקיום קורסים, סדנאות, ימי עיון וקבוצות עניין, מחזקים את הקשר בין האגודה, כמייצגת את ציבור קלינאי התקשורת, לבין גופים מתחומי האקדמיה, הממשל, עמותות וגופים ציבוריים ופרטיים, ופועלים בכדי להנגיש את המידע לכלל הקלינאים ולציבור הרחב.

האגודה גם מגינה על קלינאי התקשורת ונלחמת על הזכות לחופש העיסוק, ושמנו לנו למטרה להפיץ ולקיים את כללי האתיקה והיושרה המקצועית של קלינאי התקשורת בכל המסגרות הטיפוליות, האקדמיות והקהילתיות. חברי האגודה נהנים מהנחות משמעותיות ברישום לקורסים וסדנאות שמקיימת האגודה, וברישום לכינוס השנתי של קלינאי התקשורת, שיתקיים בפברואר 2016.

אנו קוראים לך להצטרף אלינו, ליהנות מההטבות השמורות לחברי האגודה – ולתת לנו את הכוח לפעול למען קלינאי התקשורת בישראל גם בעתיד!

 

רשימת אגודות מקצועיות מאושרות להחזר דח 815