חברים יקרים,
מצורפים שני הסכמי ביטוח שהושגו לאחר משא ומתן עם חברת מדנס – שמאפשרת ביטוח מקצועי
ועם חברת מנורה מבטחים – הסכם פנסיה חדש ומעודכן.
תהנו!!
Madanes para medical A4 flyer – מדנס ביטוח מקצועי
מנורה מבטחים – הסכם פנסיה חדש ומעודכן