ועד האגודה  מברך אותך על רצונך להצטרף לאגודה הישראלית של קלינאי התקשורת.

 

(לחידוש חברות לחץ כאן)

 

  1. עליך להיות בעל תעודת הכרה במעמד של משרד הבריאות 
  2. הקבלה לאגודה אפשרית באחת משתי האפשרויות הבאות:

א. חבר/עמית מודרך – מיועד לק"ת בתחילת דרכם, העובדים תחת הדרכה. התשלום הינו 180 ש"ח לשנה. מעמד זה הינו זמני, לתקופה מרבית של השנתיים.

ב. חבר מלא – התשלום הינו ,290 ש"ח עומד בדרישות הכתובות מטה ובעל זכות הצבעה. (ראה סעיף 6)

3. עליך להוריד/למלא בהקפדה את כל סעיפי טופס בקשת החברות להלן ולהעבירו בדוא"ל (הטופס יורד אוטומטית למחשבכם)

אל ishlariela@gmail.com  בצרוף כל המסמכים הנדרשים. ללא קבלת כל המסמכים לא נוכל לדון בבקשת החברות.

בלחיצה על הקישור, הטופס ירד אל המחשב/מכשיר שלכם

4. לעבוד לפחות 22 ש"ש, אפשר בשני מקומות שונים, בהדרכתו של "מדריך קליני" שיש לו הכשרה בתחום ההדרכה העונה להגדרות א' או ב' או ג'.

א. מדריך קליני: קלינאי תקשורת בעל תואר שני (MA), בעל תעודת "קלינאי/ת תקשורת" שהונפקה ע"י משרד הבריאות בישראל, שהינו מדריך מוסמך מטעם האגודה או בוגר קורס הדרכה למדריכים קליניים (שלב א'), עם ניסיון קליני רציף של חמש שנים לפחות בעבודה קלינית, מתוכן לפחות שנתיים השתייכות לצוות מקצועי שבו כמה אנשי מקצוע.

ב. מדריך קליני יכול להיות גם קלינאי תקשורת בעל תואר BA בעל תעודת "קלינאי/ת תקשורת" שהונפקה ע"י משרד       הבריאות בישראל, עם נסיון קליני רציף של 10-7 שנים לפחות בעבודה קלינית, מתוכן לפחות שלוש שנים בתחום ההדרכה ולפחות שנתיים השתייכות לצוות מקצועי שבו כמה אנשי מקצוע. על המדריך להתחייב לעבור קורס הדרכה במהלך שנתיים החל מתחילת ההדרכה. מדריך קליני יכול להיות גם קלינאי בעל תואר BA/MA/PHD בעל תעודת "קלינאי/ת תקשורת" שהונפקה ע"י משרד הבריאות בישראל, עם ניסיון קליני רציף של 7-3 שנים בעבודה קלינית, שעובד בצוות מקצועי תחת פיקוח קלינאי העונה לדרישות מדריך קליני שהוזכרו לעיל.

[i]  קורס הדרכה למדריכים קליניים הינו שלב א' בתהליך קבלת תעודת מדריך מוסמך מטעם האגודה וניתן במסגרת המוסדות האקדמיים ובאגודה לקלינאי תקשורת.

ג. במידה ואין במקום עבודתך מדריך הממלא אחר התנאים הנדרשים, ניתן לפנות לאגודה לקבלת סיוע במציאת מדריך/כה. לידיעתך, הדרכה חיצונית עשויה להיות כרוכה בתשלום.

5. קל"ת בתחילת דרכם: עם סיום השנה הראשונה כחבר נלווה או חבר מודרך, עליך להוריד ולמלא בשיתוף עם המדריך את "טופס ההערכה"דיבור, שפה ותקשורת   אודיולוגיה

לחתום עליו ולשלוח אותו למזכירות האגודה – ishlariela@gmail.com

בסיום התהליך תתקבל לאגודה כחבר מלא בהתאם למפורט בתקנון ובכפוף לאישור ועדת החברות.

6. במידה והינך קלינאי תקשורת עם ותק של עבודה מעל 3 שנים – ניתן להגיש את אחד המסמכים הבאים, על מנת להתקבל כחבר מלא בהתאם למפורט בתקנון ובכפוף לאישור ועדת החברות

א. מכתב המלצה מהמעסיק.
ב. אישור השתתפות ביום עיון/השתלמות בשנתיים האחרונות בנושא הדרכה או בתחום עבודתך.
ג. מכתב העסקה ממוסד אקדמי- מיועד רק לק"ת העובדים במסגרת אקדמית ולא קלינית.

ב ה צ ל ח ה ! !
ד"ר אסנת סגל,  יו"רית האגודה

זהר לרר פטקין, מנכ"לית האגודה

 

 

לחידוש חברות לחץ כאן