מאגר הרצאות מוקלטות בתחום המקצועי שלנו

.

(מתוך וובינרים שהאגודה יזמה, וכן הרצאות מגוונות)

.

*חלק מההרצאות מוגשות בחינם ולחלקן יהיה מחיר סמלי.

.
לרכישת זכויות צפיה, אנא פנה אל המזכירות: ishlariela@gmail.com או 03-9075373

.

 פרופ' אתי דרומי צפיה

בתשלום

 פרופ' אסתי בן יצחק צפיה

בתשלום

 ד"ר נעמה שחר, פרופ' רחל יפעת
 נורית נחום הורביץ
 עו"ד ד"ר מאיה פלד-רז פנו למזכירות לקבלת סיסמא

ishlariela@gmail.com

  

 שרונה כהן צפיה

בתשלום

 ד"ר רוני סולן צפיה

בתשלום

ד"ר אריאלה יוקל,

עדנה אתרוג

צפיה

בתשלום

ד"ר נוגה נתיב זלצר צפיה בתשלום
 תמר ברטוב  צפיה בתשלום