מאגר הרצאות מוקלטות בתחום המקצועי שלנו

(מתוך וובינרים שהאגודה יזמה, וכן הרצאות מגוונות)

*חלק מההרצאות מוגשות בחינם ולחלקן יהיה מחיר סמלי.
לרכישת זכויות צפיה, אנא פנה אל ishlariela@gmail.com או 03-9075373

 

 פרופ' אתי דרומי
 פרופ' אסתי בן יצחק
 ד"ר נעמה שחר, פרופ' רחל יפעת
 נורית נחום הורביץ
 עו"ד ד"ר מאיה פלד-רז צפיה

בתשלום

  

 שרונה כהן צפיה

בתשלום

 ד"ר רוני סולן צפיה

בתשלום

ד"ר אריאלה יוקל,

עדנה אתרוג

צפיה

בתשלום

ד"ר נוגה נתיב זלצר צפיה בתשלום
 תמר ברטוב  צפיה בתשלום