מאגר הרצאות מוקלטות בתחום המקצועי שלנו

(מתוך וובינרים שהאגודה יזמה, וכן הרצאות מגוונות)

*חלק מההרצאות מוגשות בחינם ולחלקן יהיה מחיר סמלי.

פרופ' אתי דרומי
פרופ' אסתי בן יצחק
 דר' נעמה שחר, פרופ' רחל יפעת