מאגר הרצאות מוקלטות בתחום המקצועי שלנו

.

(מתוך וובינרים שהאגודה יזמה, וכן הרצאות מגוונות)

.

*חלק מההרצאות מוגשות בחינם ולחלקן יהיה מחיר סמלי.

.
לרכישת זכויות צפיה, אנא פנה אל המזכירות: ishlariela@gmail.com או 03-9075373

.

הרצאות מקצועיות 

 פרופ' אתי דרומי צפיה

בתשלום

 פרופ' אסתי בן יצחק צפיה

בתשלום

 ד"ר נעמה שחר, פרופ' רחל יפעת
 עו"ד ד"ר מאיה פלד-רז פנו למזכירות לקבלת סיסמא

ishlariela@gmail.com

  

 שרונה כהן צפיה

בתשלום

 ד"ר רוני סולן צפיה

בתשלום

ד"ר אריאלה יוקל,

עדנה אתרוג

צפיה

בתשלום

ד"ר נוגה נתיב זלצר צפיה בתשלום
 תמר ברטוב  צפיה בתשלום
פרופ' גבי שפלר
ד"ר אסנת סגל
פרופ' אתי דרומי
 שי צורדקר צפיה בתשלום
 

.

הרצאות העשרה בנושאים שונים

 נורית נחום הורביץ
 מעיין כהנא  צפיה בתשלום
 מעיין כהנא  צפיה בתשלום
 עו"ד לאה מילר
פורשטט
 צפיה בתשלום