חברות באגונים הבינלאומיים: 

 EFAS: European Federation of Audiology Societies

 IALP:  The worldwide organization of professionals and scientists in communication voice, speech language pathology, audiology and swallowing 2014 © International Association of Logopedics and Phoniatrics

כחלק מקשריה של האגודה עם עמיתים בחו"ל, אנו מקיימים קשר ענף ופורה עם ארגון האודיולוגיה הבינלאומי EFAS וארגון IALP המובלים בתחומי המחקר של מקצוע קלינאות התקשורת.

מצ"ב קישורים של הארגונים הללו ובהם פירוט הפעילויות הרלוונטיות לחברי האגודה, וביניהם:

א.       הענקת מלגות לסטודנטים.

ב.        מלגות לחוקרים צעירים  בתחום השמיעה לבקר במעבדות חוקרים מובילים באירופה (שהות קצרה).

ג.        נגישות לחומרי הוועדות בתחומים השונים.

ד.        הנחה בהשתתפות בכנסים בינלאומיים.

ה.       השתתפות נציגים מישראל בבניית העתיד המקצוע בעולם.

ו.        השתייכות מקצועית, לאומית לגופים המובילים בתחומי העיסוק שלנו. 

www.efas.ws

עידכונים אחרונים שהתקבלו מארגון EFAS, בדבר ההטבות לחברי האגודה, שהינן חלק משיתוף הפעולה בין הארגון לאגודה שלנו, הינם:

מלגה לסטודנטים ל PHD בתחום האודיולוגיה – חודשיים של מחקר באחת מארצות אירופה (2000 יורו)

 

http://www.ialp.info/

The worldwide organization of professionals and scientists in communication voice, speech language pathology, audiology and swallowing 2014 © International Association of Logopedics and Phoniatrics

מידע על פעילויות הארגון, מאמרים ועוד בכתובת:  http://www.karger.com/Journal/Home/224177