1.  חוזר מינהל הרפואה – מכשירי שמיעה לבני 18 – 30 ולבני 65 ומעלה במסגרת הסל הבסיסי – עידכון

2. חוזר התאמה ואספקה של מכשירי תקשורת תומכת וחלופית שפורסם באתר משרד הבריאות.
חוזר התאמה ואספקה של תתח משרד הבריאות

3. דרישות מינימום למקצועות הבריאות – התפתחות הילד

חוזר מנהל רפואה –  2003/46  מיום 11.6.03

4. חוזר מנהל רפואה 2/2016 – התאמה המלצה ואספקה של מכשירי שמיעה ועזרי שמיעה לילדים ונוער
חוזר מנהל רפואה 2/2016

5. הערות אגודת קלינאי התקשורת לטיוטת נוהל התאמה, המלצה ואספקה של מכ"ש ועזר לילדים ונוער
הערות אגודת קלינאי התקשורת לטיוטת נוהל התאמות לילדים 062015-2

6. המעקב והטיפול בילודים מורכבים ובפגים עם שחרורם מאשפוז לקהילה
חוזר מנהל רפואה  –  11/2016