1. חוזר מינהל הרפואה – מכשירי שמיעה לבני 18 – 50 ולבני 65 ומעלה במסגרת הסל הבסיסי
   חוזר מס 11/2017 מיום 26/4/2017

  1. נוסח קודם: חוזר מינהל הרפואה – מכשירי שמיעה לבני 18 – 30 ולבני 65 ומעלה במסגרת הסל הבסיסי –  נוסח קודם 7/2016

 2. חוזר התאמה ואספקה של מכשירי תקשורת תומכת וחלופית שפורסם באתר משרד הבריאות.
  חוזר התאמה ואספקה של תתח משרד הבריאות

 3. דרישות מינימום למקצועות הבריאות – התפתחות הילד חוזר מנהל רפואה –  2003/46  מיום 11.6.03
 4. חוזר מנהל רפואה 2/2016 – התאמה המלצה ואספקה של מכשירי שמיעה ועזרי שמיעה לילדים ונוער
  חוזר מנהל רפואה 2/2016

 5. הערות אגודת קלינאי התקשורת לטיוטת נוהל התאמה, המלצה ואספקה של מכ"ש ועזר לילדים ונוער
  הערות אגודת קלינאי התקשורת לטיוטת נוהל התאמות לילדים 062015-2

 6. המעקב והטיפול בילודים מורכבים ובפגים עם שחרורם מאשפוז לקהילה
  חוזר מנהל רפואה  –  11/2016