• קורס הדרכה שלב א' – 10/2017 עד 02/2018 באר שבע

  מטרות הקורס:  להקנות ידע ולעודד דיון סביב  עקרונות ומושגי יסוד : מהי הדרכה קלינית? ההבדל בין הדרכה והוראה, יחסי גומלין בין תוכן לתהליך. לפתח מיומנויות הדרכה, להגביר מודעות לתהליכים רגשיים המעורבים בהדרכה, לעודד חשיבה קונסטרוקטיביסטית (רפלקטיביות וגמישות חשיבתית),  

  לפרטים נוספים

 • קורס הפרעות בליעה אצל מבוגרים – 10/2017- 01/2018

  איבחון וטיפול באנשים מבוגרים עם הפרעות בליעה מהווה חלק מההתמקצעות של קלינאי תקשורת בישראל.  מטרת  האבחון לאתר את קשיי הבליעה, הסיבה לקושי,  במידת הצורך להפנות לבדיקות ו/או גורמים מייעצים אחרים  ועל סמך המידע שנאסף לבחור דרך טיפול המתאימה למטופל.  הקורס מיועד לקלינאי תקשורת המעוניינים להעמיק את הידע הקליני הדרוש לעבודה עם מבוגרים שיש להם הפרעות/קשיי בליעה כתוצאה מאתיולוגיות שונות.

  לפרטים נוספים

 • כתב העת ד"ש ברש"ת

  כתב העת דש ברשת חוברת מאמרים בנושאים: דיבור, שמיעה, בליעה, (רכישת) שפה ותקשורת.

  לפרטים נוספים