החוק ואני: חוק מקצועות הבריאות

 

בתאריך 30.7.08 התפרסם ברשומות חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות, התשס"ח-2008 (להלן "חוק מקצועות הבריאות") ובתאריך 30.1.09 נכנס החוק לתוקף.

http://www.knesset.gov.il/Laws/Data/law/2172/2172.pdf

האחריות ליישום החוק חלה על משרד הבריאות.
על-פי החוק, חובה על קלינאי לבקש תעודה במקצוע הבריאות, תוך עמידה בתנאי הסף הכוללים השכלה, הכשרה מעשית ועמידה בבחינות (סעיף 8 (3) לחוק).

התנאים להגשת בקשה מפורטים באתר משרד הבריאות, האגף למקצועות הבריאות, בנושא: חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות, התשס"ח-2008.

כתובת האתר: http://www.health.gov.il/pages/default.asp?maincat=4&catid=42&pageid=3784

בכל שאלה בנוגע להגשת הבקשות לקבלת "תעודת קלינאי תקשורת" נא  לפנות לאגף לרישוי מקצועות רפואיים במשרד הבריאות. טלפון:02-6705820  פקס:02-6790846

דוא"ל:  miktzoot@moh.health.gov.il