14/7/14
לכבוד : שרת הבריאות הגב יעל גרמן

שלום רב,
קיבלנו את התיקון לחוק הסדרת מקצועות הבריאות 2008.(תיקון לחוק, פיזיותרפיסטים וקלינאי תקשורת שהונח על שולחן הכנסת על ידי ח"כ מר אוחיון.)
במהלך השנים הרבות שקדמו לחוק הסדרת מקצועות הבריאות, נתנו את הדעת אנשי מקצוע רבים בשיתוף עם צוות משרדך, בכל הנוגע לאותם בוגרי חו"ל אשר אינם עומדים בדרישות המינימאליות של בוגר תואר ראשון בארבעת מקצועות הבריאות, כפי שמקובל בארץ.
לצערנו הרב, מסגרת החוק "נפרצה" מספר פעמים בעבר, מרגע החלת החוק עקב מנגנוני לחץ שהופעלו, על ידי פוליטיקאים. הרושם הכללי הוא כי לנגד עינם של פוליטיקאים אלה לא עומדת החובה העליונה שלנו שהיא לתת טיפול איכותי ומקצועי לכל אותם אנשים אשר פונים אלינו
במסגרת החוק קיימת בכל אגודה ועדה מייעצת לשר הבריאות ואשר תפקידה לדון בכל תכניות הלימוד וההכשרה המעשית של אותם בוגרי חו"ל.
כל הועדה ממליצה, לאחר מחשבה ודיון רב, בתוכניות המוגשות לה ולאחר ראיון עם העותרים על קבלה או דחייה של העתירה.
מנגנון מקצועי זה הוכיח את עצמו במהלך השנים האחרונות.
ביצוע תיקונים בחוק חדשות לבקרים, כדי להתאימו לקבוצות לחץ כאלו או אחרות גורם לזילות החוק, מייתר את תפקיד הוועדה המייעצת של משרד הבריאות. ויתכן שאף מייתר את תפקיד האגף לרישוי מקצועות הבריאות במשרדך. עד כה עומד אגף הרישוי בצורה עניינית ומקצועית במשימה שלו, למנוע מאנשים שאינם עומדים בדרישות המקצועיות המינימליות מלהיות אנשי מקצוע ולעיתים אף להוות בעתיד סכנה לבריאות הציבור.
אנחנו קוראים לך להתערב בעניין בדחיפות.

בברכה
מר אלי גבאי – יו"ר איגוד מקצועות הבריאות בהסתדרות
ד"ר נעמה שחר – יו"רית האגודה הישראלית של קלינאי התקשורת
גב' עדי שטרן – יו"רית העמותה לריפוי בעיסוק
גב' נעמה קשת – יו"רית העמותה לקידום הפיזיותרפיה
גב' עמית גנור – מנכ"לית עתיד – עמותת הדיאטנים והתזונאים בישראל

חוק מקצועות הבריאות

בתאריך 30.7.08 התפרסם ברשומות חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות, התשס"ח-2008 (להלן "חוק מקצועות הבריאות") ובתאריך 30.1.09 נכנס החוק לתוקף.

http://www.knesset.gov.il/Laws/Data/law/2172/2172.pdf

האחריות ליישום החוק חלה על משרד הבריאות.
על-פי החוק, חובה על קלינאי לבקש תעודה במקצוע הבריאות, תוך עמידה בתנאי הסף הכוללים השכלה, הכשרה מעשית ועמידה בבחינות (סעיף 8 (3) לחוק).

התנאים להגשת בקשה מפורטים באתר משרד הבריאות, האגף למקצועות הבריאות, בנושא: חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות, התשס"ח-2008.

כתובת האתר: http://www.health.gov.il/pages/default.asp?maincat=4&catid=42&pageid=3784

בכל שאלה בנוגע להגשת הבקשות לקבלת "תעודת קלינאי תקשורת" נא  לפנות לאגף לרישוי מקצועות רפואיים במשרד הבריאות. טלפון:02-6705820  פקס:02-6790846

דוא"ל:  miktzoot@moh.health.gov.il