אוניברסיטת אריאל בשומרון מידע על תנאי קבלה ניתן למצוא באתר:
http://www.ariel.ac.il/cod/

אוניברסיטת חיפה מידע על תנאי קבלה ניתן למצוא באתר:
http://hw.haifa.ac.il/index.php/he/departments/comm-disorder

אוניברסיטת תל אביב מידע על תנאי קבלה ניתן למצוא באתר:
http://med.tau.ac.il/comm-diss-about

מכללה אקדמית הדסה, ירושלים מידע על תנאי קבלה ניתן למצוא באתר:
www.hadassah.ac.il

קמפוס קרית אונו מידע על תנאי קבלה ניתן למצוא באתר:
http://www.ono.ac.il/schools2/health/