חברים יקרים,
האגודה מקיימת באופן שוטף לאורך השנה השתלמויות, ימי עיון, וקורסי עומק המיועדים לכם חברי האגודה. רבים מכם עובדי משרד החינוך שמבקשים הכרה בקורסים אלו במסגרת עבודתם. להלן נוהל הבקשה לאישור הלימודים במסגרת מסלול אישי:
כעיקרון- כל משתלם אמור לפנות 45 ימים לפני תחילת הקורס לבקש אישור למסלול אישי. הנוהל מפורט בלינק הזה:

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PituachMiktzoie/NehalimTfasim/OvdeyHoraa/

בנוגע לקורס אוטיזם בקליניקה המתקיים בימים אלו (החל בנובמבר 2015 ויימשך עד אפריל 2016) הרינו לעדכן, שלפני תחילת הקורס פנינו ליערה גרינשטיין ועינת פולק, המדריכות הארציות של קלינאי התקשורת באגף לחינוך מיוחד- והן אישרו שקורס כזה שנעשה מטעם האגודה בהיקף שעות כזה- נכלל ברשימת הקורסים המאושרים למסלול אישי.
יחד עם זאת, הפנייה לבקשת האישור היא אינדיוידואלית – כלומר, כל עובד הוראה פונה באופן אישי לאחראי על ההשתלמויות במחוז שלו לקבל את האישור (ואין אפשרות לפנייה משותפת לכל המשתלמים).
מצרפת פה את הטופס שיש למלא, וכן מכתב הכולל את תכנית הקורס, ומכתב פנייה מהאגודה.
ממליצה לצרף לטופס הבקשה האישי, את תכנית הקורס ואת המכתב הנלווה.בהצלחה לכולם. מיכל פרבר – חברת ועד

טופס בקשה לאישור לימודים מסלול אישי

תכנית קורס אוטיזם בקליניקה לאתר

מכתב פנייה למסלול אישי לקורס אוטיזם