חברים יקרים,
האגודה מקיימת באופן שוטף לאורך השנה השתלמויות, ימי עיון, וקורסי עומק המיועדים לכם חברי האגודה. רבים מכם עובדי משרד החינוך שמבקשים הכרה בקורסים אלו במסגרת עבודתם. להלן נוהל הבקשה לאישור הלימודים במסגרת מסלול אישי:
כעיקרון- כל משתלם אמור לפנות 45 ימים לפני תחילת הקורס לבקש אישור למסלול אישי. הנוהל מפורט בלינק הזה:

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PituachMiktzoie/NehalimTfasim/OvdeyHoraa/

הפנייה לבקשת האישור היא אינדיוידואלית – כלומר, כל עובד הוראה פונה באופן אישי לאחראי על ההשתלמויות במחוז שלו לקבל את האישור (ואין אפשרות לפנייה משותפת לכל המשתלמים).
מצורף הטופס שיש למלא, אליו אנא צרפו את תכנית הקורס.
ממליצה לצרף לטופס הבקשה האישי, את תכנית הקורס. בהצלחה לכולם. מיכל פרבר – חברת ועד.

לשאלות והבהרות אנא פנו אל יערה גרינשטיין ועינת פולק, המדריכות הארציות של קלינאי התקשורת באגף לחינוך מיוחד.

דוגמאות:

טופס בקשה לאישור לימודים מסלול אישי

תכנית קורס אוטיזם בקליניקה לאתר

מכתב פנייה למסלול אישי לקורס אוטיזם