חברים יקרים,
כחלק מפעילות הפורום הישראלי לאפזיה, הפועל באופן קבוע, תורגם לעברית מסמך "10 המלצות פרקטיות עבור אפזיה" שהינו מסמך שחובר ברוח ה– International Classification of Functioning, Disability and Health ICF של אירגון הבריאות העולמי. קריאה נעימה!
 עשר המלצות פרקטיות לגבי אפזיה ברוח ה ICF