תכנית הדרכה רב שנתית

רציונאל – לאפשר לכל קלינאי תקשורת להעמיק את המקצועיות שלו לאורך החיים המקצועיים שלו.

מטרות:

 • לשאוף ליצירת מקצועיות על פי תחומי עניין
 • איסוף קרדיטים מקצועיים מקורסי עומק וקורסי מיקוד
 • קיום כל קורס פעם בשנתיים לפחות

פרויקטים:

 1. מתווה קבוע לכול קורסי העומק
  1. ניהול אקדמי של הקורס – קלינאי תקשורת בעל תואר P.h.D בעל ידע רחב בתחום.
  2. משך הקורס – 60 שעות לפחות בעשרה מפגשים.
  3. תמהיל הקורס – לפחות 40% התנסויות קליניות.
  4. מבנה:
   1. 3 יחידות הוראה של שעה וחצי בכל יום עם הפסקות באורך מצטבר של שעה.
   2. נוכחות – 80% מהמפגשים, רשימת נוכחות יומית, 3 פעמים ביום.
   3. חובות – נוכחות + בוחן/עבודה
   4. עלות: חבר אגודה 1800.00, אדם שאינו חבר אגודה – 2350.00
   5. תעודה – משתתף שעמד בכל דרישות הקורס יקבל תעודת השתתפות מתאם אגודת קלינאי התקשורת
 2. מתווה קבוע לקורסי מיקוד : בתחום לקות מסויימת, פיתוח מקצועי או אישי.
  1. מנוהל על ידי איש מקצוע בעל תואר MA עם ידע מקצועי רב בלקות מסויימת.
  2. תמהיל הקורס – 40% לפחות של התנסויות קליניות
  3. משך – לפחות חמש ש' לקורס/סדנא
  4. עלות: חבר אגודה – 200.00 ליום סדנא, אדם שאינו חבר אגודה – 300.00 ליום סדנא
  5. תעודה – תינתן תעודת השתתפות.
 3. ימי עיון: בתחומי דעת שונים הנושקים למקצועיות של קלינאי התקשורת
  1. מנוהל על ידי ועדת השתלמויות
  2. הצגת הנושא מזויות מקצועיות שונות על ידי מרצים שונים
  3. משך – חמש שעות
  4. עלות – 200.00