תכנית הדרכה רב שנתית

רציונאל – לאפשר לכל קלינאי תקשורת להעמיק את המקצועיות שלו לאורך החיים המקצועיים כדי שיוכל לשפר את איכות חיי המטופלים.

 מטרות:

 • לשאוף להעמקת הידע הקליני בתחומי העיסוק של המקצוע
 • ליצור חיבורים בין ידע אקדמי וידע קליני
 • לפרסם באתר האגודה את הקלינאים אשר להם תעודות מקצועיות מטעם האגודה.

פרויקטים:

 1. מתווה קבוע לכל קורסי העומק
  1. ניהול אקדמי של הקורס – צוות שבו גם קלינאי תקשורת בעל תואר P.h.D קלינאי בעל תואר MA עם ידע רחב בתחום.
  2. משך הקורס – 60 שעות אקדמיות בעשרה מפגשים.
  3. תמהיל הקורס – לפחות 80% התנסויות קליניות.
  4. מבנה:
   1. 3 יחידות הוראה של שעה וחצי בכל יום עם הפסקות באורך מצטבר של שעה.
   2. נוכחות – 80% מהמפגשים, רשימת נוכחות יומית, 3 פעמים ביום.
   3. חובות – נוכחות + בוחן/עבודה
   4. מחיר – חבר אגודה 2100 ש"ח, מי שאינו חבר אגודה – 2600 ש"ח
   5. תעודה – משתתף שעמד בכל דרישות הקורס יקבל תעודת השתתפות מתאם אגודת קלינאי התקשורת
 2. מתווה קבוע לקורסי מיקוד : בתחום לקות מסויימת, פיתוח מקצועי או אישי.
  1. מנוהל על ידי איש מקצוע בעל תואר MA עם ידע מקצועי בתחום הנלמד.
  2. תמהיל הקורס – 80% לפחות של התנסויות קליניות
  3. משך – לפחות חמש ש' שעון, לקורס/סדנא
  4. מחיר –  לחבר אגודה – 230 ש"ח ליום , למי שאינו חבר אגודה – 290 ש"ח ליום
  5. תעודה – תינתן תעודת השתתפות.
 3. ימי עיון: בתחומי דעת שונים הנושקים למקצועיות של קלינאי התקשורת
  1. מנוהל על ידי ועדת השתלמויות
  2. הצגת הנושא מזויות מקצועיות שונות על ידי מרצים שונים
  3. משך – חמש שעות
  4. מחיר – לחבר אגודה – 230 ש"ח ליום עיון, למי שאינו חבר אגודה – 290 ש"ח ליום עיון