• קורס הדרכה מתקדם 11/2016-03/2017 – רעננה

  הדרכה היא  אירוע תקשורתי, התפתחותי  ולמידתי שעוסק בהתמקצעות של המודרך. התמקצעות במובן הרחב של המושג: פיתוח אישיות מקצועית, שדרוג ושכלול מיומנויות, אתיקה מקצועית וקידום של חשיבה אוטונומית ורפלקטיבית בשדה הטיפולי. זהו תהליך הדרגתי ואיטי בו גם המדריך וגם המודרך חולקים אחריות לקידומו: על המודרך מוטלת האחריות לחשוף בפני המדריך שאלות, דילמות, התלבטויות  לגבי תפקודו המקצועי. לשם כך על המדריך ליצור מרחב בטוח  שיאפשר יצירת יחסים של אמון ופתיחות לקראת צמיחה  ושינוי בדפוסי העבודה הקלינית. זאת תוך התבוננות פנימית על התנהגויות, עמדות וגישות במצבי טיפול שונים.

  לפרטים נוספים

 • קורס אפזיה בקליניקה – 04/2017 עד 08/2017 שפרעם-רעננה

  מטרה: להעמיק את הידע התיאורטי והקליני בתחום הפרעות נרכשות בשפה ודיבור בדגש על השפה הערבית ומאפייניה הייחודיים. משתתף שיסיים את הקורס במלואו יקבל תעודה ובה פירוט התכנים שנלמדו.

  לפרטים נוספים

 • קורס אוטיזם בקליניקה – 12/2016-05/2017 – רעננה

  הנחה מיוחדת לנרשמים לכינוס ולקורס אוטיזם. החיבור בין הידע התאורטי והיישום הקליני הוא מהות העבודה הטיפולית. קורס זה יאפשר אינטגרציה בין חשיפה לתיאוריות, דרכי אבחון ושיטות התערבות בתחום האוטיזם מגיל ינקות עד ההתבגרות.

  לפרטים נוספים