שלום רב,

ראו מכתב שיצא מטעם האגודה למשרד החינוך בנוגע לטיוטת "חוזר" של משרד החינוך באשר להעסקת סטודנטים להפרעות בתקשורת במשרד החינוך.

אכיפה-משרד החינוך