דף הבית / single-forum : אבחון וטיפול של קלינאי התקשורת בגיל הרך לחברי אגודה

פרופ' אתי דרומי, פרופ' רחל יפעת, ד"ר אריאלה יוקל, אפנאן פרח, ד"ר שרה פרמן, ד"ר לימור עדי בן סעיד, נעמה קינן, רותם חלילי, ד"ר שרה מלכסון, ד"ר אסנת סגל, ד"ר סמדר פתאל, דבית ספוקויני

 Folia Phoniatrica et Logopaedica  מאמרי

 לקריאה