דף הבית / single-forum : אודיולוגיה לחברי אגודה

ד"ר דבורה בראנד, ד"ר לימור לביא, ד"ר ריקי טייטלבאום סוויד, ד"ר דפי ארי אבן רוט, טלי בר משה, גיא קנלר, סימונה שניידר, שי צורדקר, רותי שרון, דנית שדה פרי-פז

 

Hearing acuity, cognition, and the aging brain: Stability in the face of change – Arthur Wingfieldה

לצפיה

.

   Audiology Worldnews מתוך, Privacy Regulation and Audiology (II)

.

.

לקריאה

 Folia Phoniatrica et Logopaedica  מאמרי

 לקריאה