דף הבית / single-forum : אפרקסיה

ד"ר אריאלה נחמני, ד"ר אסנת סגל, ד"ר אביבית בן-דוד, ד"ר גילה טובול לביא, ד"ר לימור עדי בן סעיד, גל גאון סיון


פתח דבר

אפרקסיה של הדיבור בילדות (Childhood Apraxia of Speech (CAS היא אחת הלקויות המוטוריות המורכבות הקיימות ברצף ההפרעות ההיגוי השונות, הפוגעת גם במובנות הדיבור.

שיח קליני במהותה של תופעת האפרקסיה של הדיבור בילדות ובטרמינולוגיה שלה מתקיים למעלה ממאה שנים (Hadden.,1891).

לרוב, הוגדרה אפרקסיה של הדיבור בילדות כלקות ברמה המוטורית ותוארה גם כתת קבוצה של דיסארטריה התפתחותית. משנת 2007 ההגדרה המקובלת הינה (Childhood Apraxia of Speech (CAS מאחוריה רציונל המציג אפיונים המאפשרים בעיקר אבחנה מבדלת בין בעיות פונולוגיות לאפרקסיה של הדיבור בילדות (ASHA, 2007).

קרא/י עוד […..]


מאמרים וקישורים

תמצית הגדרות מאת ד"ר גילה טובול לביא

לקריאה