כתב העת ד"ש ברש"ת

אחראים אקדמים

עורכות: ד"ר אביה גביעון, ד"ר לימור עדי בן סעיד וד"ר רמה נובוגרודסקי,

עלות

כתב העת בפורמט מודפס - לחבר אגודה: 55 ש"ח ולמי שאינו חבר: 180 ש"ח המחיר כולל דמי משלוח

דש לוגו

הצטרפות לאגודה עכשיו תקנה לך תעריף מסובסד בהשתלמויות

כתב העת ד"ש ברש"ת