"פסטה" – כלי לאבחון ליקויים במידע משלימי של פעלים 10/10/18 רעננה

מועדים ושעות

תאריך: 10/10/2018

בין השעות: 09:00-14:15

מיקום

בית איזי שפירא - רח' איזי שפירא רעננה

רציונל

"פסטה" היא סוללה לאבחון ליקוי במידע משלימי (בירן ופרידמן, 2009).
המידע המשלימי הוא סוג של מידע לקסיקאלי -תחבירי – מידע תחבירי המאוחסן בלקסיקון. מידע זה
הוא למעשה נקודת מפגש בין רמת המילה הבודדת (לקסיקון, שליפת מילים) לבין רמת המשפט
(תחביר, בניית משפטים). ההנחה הרווחת היא שמידע זה הוא חלק מייצוג הפועל בלקסיקון, אך הוא
נחוץ למעשה רק בהקשר של הפקת משפט.
אבחוני השפה המשמשים בקליניקה לא כוללים לרוב בדיקה ישירה של מידע זה, אף על פי שיתכן
ליקוי ספציפי בו, הן אצל מבוגרים עם אפזיה לאחר פגיעה מוחית והן אצל ילדים עם ליקוי שפתי
התפתחותי.
אבחון מדויק של ליקוי במידע המשלימי חשוב על מנת לאפשר בהמשך בניית טיפול מתאים עבור
מטופלים עם ליקוי כזה.

שם המרצה

ד"ר מיכל בירן - אוניברסיטת חיפה, החוג להפרעות בתקשורת, אוניברסיטת תל-אביב, מעבדת שפה ומוח

תכנים

מטרות הסדנה:
לספק ידע תיאורטי לגבי המידע המשלימי של פעלים.
להכיר את מאפייני הליקוי במידע המשלימי – באפזיה ואצל ילדים לקויי שפה.
להכיר את סוללת ה"פסטה" (סוללה להערכת מידע משלימי) – יינתן הסבר מקיף לגבי המבדקים
השונים בסוללה, אופן העברתם וציינונם – זאת תוך הצגת תיאורי מקרים והתנסות פעילה.
המבדקים יימסרו למשתתפי הסדנה.

מבנה

* מבוא – מהו מידע משלימי של פעלים? מהם מאפייני הליקוי במידע המשלימי - באפזיה ואצל ילדים לקויי שפה?

* סוללת ה"פסטה" – איזה מבדקים כוללת הסוללה? הסבר לגבי אופן העברת המבדקים ואופן הציינון שלהם.

* הצגת תיאורי מקרים והתנסות פעילה בניתוח הביצוע במבדקים.

עלות

מחיר לחבר: 230 ש"ח

למי שאינו חבר: 300 ש"ח

הצטרפות לאגודה עכשיו תקנה לך תעריף מסובסד בהשתלמויות

"פסטה" – כלי לאבחון ליקויים במידע משלימי של פעלים 10/10/18 רעננה

במלאי