קורס אוטיזם בקליניקה – 12/2016-05/2017 – רעננה

מועדים ושעות

הקורס יערך בשלושה חלקים:
חלק ראשון: 2 מפגשי וובינר
חלק שני: מדצמבר עד ינואר ימי ב' בין השעות 16:30-21:00
חלק שלישי: ממרץ עד מאי מימי ו' בין השעות 08:30-13:00

מיקום

בית איזי שפירא - רח' איזי שפירא רעננה

רציונל

החיבור בין הידע התאורטי והיישום הקליני הוא מהות העבודה הטיפולית. קורס זה יאפשר אינטגרציה בין חשיפה לתיאוריות, דרכי אבחון ושיטות התערבות בתחום האוטיזם מגיל ינקות עד ההתבגרות.

אחראים אקדמים

ד"ר אריאלה יוקל ומיכל פרבר

שם המרצה

ד"ר אריאלה יוקל, פרופ' אסתי בן יצחק, גב' רותם חלילי, גב' מיכל שטיימן, ד"ר רינת גולד, דפנה רויטמן, אתי שני, ד"ר רונית ולגרין, ד"ר אורלי הבל, עטרה פרידיונג, פרופ' אסתי דרומי

תכנים

וובינרים:
1. 1/12/16 בשעה 20:30 WEBINAR I
מהי לקות על הרצף האוטיסטי- ספר ההגדרות המעודכן לקביעת אבחנה של אוטיזם DSM-5
מרצה: פרופ' אסתר דרומי, ק"ת, החוג להתפתחות האדם והחינוך, אוניברסיטת תל- אביב; 'אקורד', קליניקה פרטית

https://attendee.gotowebinar.com/register/585328692058569475

2. 4/12/16 בשעה 20:30 WEBINAR II
אבחון רצף האוטיזם
פרופ' אסתי בן יצחק, ראש חוג להפרעות בתקשורת באוניברסיטת אריאל; המרכז לאוטיזם, אסף הרופא.

https://attendee.gotowebinar.com/register/5916733031713667586

הרצאות כיתה:

1. 12/12/16 (יום ב')
פתיחה והקדמה
ד"ר אריאלה יוקל, ק"ת, ראש תחום קלינאי התקשורת במכון להתפתחות הילד, בי"ח ספרא, תל השומר; קליניקה פרטית בכוכב יאיר, מרכזת הקורס.

סוגיות באבחון ודרכי התערבות בתינוקות המציגים איחור בהתפתחות מיומנויות התקשורת והשפה (מלידה ועד גיל 18ח .
גב' רותם חלילי, ק"ת, קליניקה פרטית.

2. 19/12/16 (יום ב')
מאפייני תקשורת, שפה ודיבור ודרכי התערבות בקרב ילדים צעירים (גילאים שנתיים עד ארבע) עם אוטיזם.
גב' מיכל שטיימן, ק"ת מדריכה מוסמכת, MA. החוג להפרעות בתקשורת, הקריה האקדמית אונו; קליניקה פרטית ברמת-גן


3. 23/01/17 (יום ב')
הערכה וטיפול בקשיי אכילה אצל ילדים עם אוטיזם
גב' דפנה רויטמן ק"ת. מדריכה מוסמכת, מ.א בחינוך מיוחד

4. 03/03/17 (יום שישי)
משחק, הנאה ותקשורת - אוטיזם בקליניקה על פי עקרונות גישת DIR
גב' אתי שני, MA, קלינאית תקשורת, מוסמכת לטיפול והדרכה בגישה


5. 17/03/17 (יום שישי)
עקרונות ה-ABA בראיה הקלינית של קלינאית התקשורת
דר' רונית וולגרין, ק"ת, מדריכה גננות, מורים ומשלבים בשילוב פרטני של ילדים אוטיסטים במערכת החינוך הרגילה. קליניקה פרטית. מנהלת את פורום אוטיזם, במערכת הפורומים הרפואיים של YNET

6. 31/03/17 (יום שישי)
מאפייני תקשורת, שפה ודיבור ודרכי התערבות בקרב ילדי גן חובה וביה"ס (גילאי חמש והלאה) עם אוטיזם.
ד"ר אריאלה יוקל, ק"ת, ראש תחום קלינאי התקשורת במכון להתפתחות הילד, בי"ח ספרא, תל-השומר; קליניקה פרטית בכוכב יאיר


7. 21/04/17 (יום שישי)
הגשר לקשר: השימוש במערכות תת"ח להעצמת התקשורת הבין אישית של ילדים ומתבגרים על הרצף האוטיסטי
ד"ר אורלי הבל, ק"ת, ראש התכנית והחוג לחינוך מיוחד, מכללת לוינסקי


8. 19/05/17 (יום שישי)
שילוב חברתי- לימודי של ילדי בית-ספר עם ASD במערכת החינוך הרגילה.
גב' עטרה פרידיונג, ק"ת, מומחית תחום לקויות תקשורת במשרד החינוך (בעבר), מכללת גבעת וושינגטון.

השוואה בין גישות ההתערבות השונות ואינטגרציה.
פרופ' אסתר דרומי, ק"ת, החוג להתפתחות האדם והחינוך, אוניברסיטת תל- אביב; 'אקורד', קליניקה פרטית.
סיכום ואינטגרציה
דר' אריאלה יוקל

9. 26/05/17 (יום שישי)
משחק ואוטיזם: מאפיינים וטיפול
דר' רינת גולד, ק"ת. החוג להפרעות בתקשורת, אוניברסיטת תל-אביב; קליניקה פרטית, פתח-תקווה.

עלות

הנחה מיוחדת לנרשמים לכינוס ולקורס אוטיזם

חבר שירשם לכינוס - ישלם רק:
קורס אוטיזם = 1,600 ₪ לרישום נא ליצור קשר עם משרד האגודה 03-9075373 או בדוא"ל ishlariela@gmail.com

קלינאי תקשורת חבר האגודה שירשם לקורס בלבד – ישלם:
סה"כ: 1,800 ₪

קלינאי תקשורת שאינו חבר האגודה ישלם:
2,400 ₪ (להזכירכם גובה דמי החבר לשנה הינם 290 ₪)

מפגש בודד: תתאפשר השתתפות לחברי אגודה, בשלושה מפגשים לכל היותר.
בעלות 250 ₪ למפגש.

• מדיניות ביטול – עד שבועיים לפני הקורס החזר מלא של התשלום. עד שבוע לפני הקורס החזר של 80% מהסכום.

מכיוון שפתיחת הקורס תלויה במספר מינימלי של משתתפים, אלו המעוניינים להשתתף בקורס מתבקשים לבצע את הרישום עד לתאריך ה-16/11/16.


משתתף שיסיים את הקורס במלואו יקבל תעודה ובה פירוט התכנים שנלמדו.

מידע על המרצים

ד"ר אריאלה יוקל, ק"ת, ראש תחום קלינאי התקשורת במכון להתפתחות הילד, בי"ח ספרא, תל השומר; קליניקה פרטית בכוכב יאיר, מרכזת הקורס.
פרופ' אסתי בן יצחק, ראש חוג להפרעות בתקשורת באוניברסיטת אריאל; המרכז לאוטיזם, אסף הרופא.
גב' רותם חלילי, ק"ת, מסטרנטית, קליניקה פרטית.
גב' מיכל שטיימן, ק"ת מדריכה מוסמכת, MA. החוג להפרעות בתקשורת, הקריה האקדמית אונו; קליניקה פרטית ברמת-גן.
ד"ר רינת גולד, ק"ת. החוג להפרעות בתקשורת, אוניברסיטת תל-אביב; קליניקה פרטית, פתח-תקווה.
גב' דפנה רויטמן ק"ת. מדריכה מוסמכת, מ.א בחינוך מיוחד.
גב' אתי שני, MA, קלינאית תקשורת, מוסמכת לטיפול והדרכה בגישה.
ד"ר רונית ולגרין, ק"ת, מדריכה גננות, מורים ומשלבים בשילוב פרטני של ילדים אוטיסטים במערכת החינוך הרגילה. קליניקה פרטית. מנהלת את פורום אוטיזם, במערכת הפורומים הרפואיים של YNET .
ד"ר אורלי הבל, ק"ת, ראש התכנית והחוג לחינוך מיוחד, מכללת לוינסקי.
גב' עטרה פרידיונג, ק"ת, מומחית תחום לקויות תקשורת במשרד החינוך (בעבר), מכללת גבעת וושינגטון.
פרופ' אסתר דרומי, ק"ת, החוג להתפתחות האדם והחינוך, אוניברסיטת תל- אביב; 'אקורד', קליניקה פרטית.

הערות

שימו לב - יתכנו שינויים בתכנית

הצטרפות לאגודה עכשיו תקנה לך תעריף מסובסד בהשתלמויות

קורס אוטיזם בקליניקה – 12/2016-05/2017 – רעננה