קורס הדרכה מתקדם 11/2016-03/2017 – רעננה

מועדים ושעות

17/11/16, 1/12/16, 15/12/16, 5/1/17, 19/1/17, 3/2/17, 17/2/17, 3/3/17, 10/3/17, 23/3/17
בין השעות: 08:30-14:00 בימי חמישי
בין השעות: 08:30 - 12:00 בימי שישי (3/2/17, 17/2/17, 3/3/17, 10/3/17)

60 שעות אקדמיות – עשרה מפגשים בני שש שעות כל מפגש (יתכנו שינויים)

מיקום

בית איזי שפירא - רחוב איזי שפירא רעננה

אחראים אקדמים

אדית וגנר MA קלינאית תקשורת וד"ר נעמה שחר קלינאית תקשורת

שם המרצה

אדית וגנר, מיכל שטיימן, ברכה אופיר, פרופ' רחל יפעת

מבנה

 חלק ראשון – תוכן ותהליך בהדרכה פרטנית ובהדרכה קבוצתית
מפגש 1 -- אדית וגנר, קלינאית תקשורת, מדריכה מוסמכת, M.A. ייעוץ לחינוך מיוחד, דוקטורנטית בפסיכולוגיה של קבוצות מטעם PSP- Professional School of Psychology - Sacramento.C.A.
• סקירה כללית של מושגי יסוד וגישות בהדרכה קלינית של קלינאי תקשורת ( רענון וחזרה על עקרונות שנלמדו בקורס היסוד)
• מהו התוכן ומהו התהליך בהדרכה פרטנית לעומת הדרכה קבוצתית
• למידת מיומנויות לניהול שיח הדרכתי בהדרכה פרטנית ובהדרכה קבוצתית
מפגש 2 – הדרכה בקבוצה - אדית וגנר ( המשך)
• מושגי יסוד בדינאמיקה של קבוצות רלוונטיים לתחום ההדרכה
• סוגי קבוצות (קבוצות הדרכה, הדרכה בצוות רב מקצועי, למידת עמיתים ללא מנחה)
• שלבים בהתפתחות הקבוצה
• תפקיד המדריך בשלבים השונים
• ראיית הקבוצה כשלם ושל כל משתתף כפרט – תחרות לעומת הדדיות והפריה הדדית
מפגש 3 – הדרכה בקבוצה - אדית וגנר (המשך)
• "ניתוח מקרה" בהדרכה קבוצתית: כיצד לקדם למידת עמיתים ודיון קבוצתי
• חלוקת האחריות בין המדריך לחברי הקבוצה
• עידוד לחשיבה קלינית רפלקטיבית ברמת הפרט וברמת הקבוצה
 חלק שני – הדרכת קלינאית בתחילת דרכם והתבוננות אל האני כמדריך
מפגש 4 – מיכל שטיימן, MA, קלינאית תקשורת, מדריכה מוסמכת.
• הדרכת קלינאים בראשית דרכם המקצועית - הצד הפרקטי של התהליך.
• דיון על טופס ההערכה של האגודה לקלינאים בשנת עבודתם הראשונה (יחד עם יורה וינשטיין, MA קלינאית תקשורת מדריכה מוסמכת).
 חלק שלישי - אתיקה בהדרכה
פרופ' רחל יפעת, קלינאית תקשורת, מדריכה מוסמכת , ראש החוג להפרעות בתקשורת באוני' חיפה.
 חלק רביעי – אני בראי עצמי
מפגשים 6-9 – ברכה אופיר, MA קלינאית תקשורת, מדריכה מוסמכת, מטפלת באומנות - מדריכה בכירה,
פסיכותרפיסטית, מטפלת משפחתית; נוגה דפנא, MSW, פסיכותרפיסטית, מדריכה בכירה.
• הרחבת יכולתו של המדריך להתבונן באינטראקציה שבין המודרך והמטופל : הבנת מצבים של transference counter-transference -
• תלת שיח מדריך –מודרך –מטופל : תהליכים מקבילים, תוכן גלוי לעמת תוכן סמוי
• הבנת מצבי קושי ותקיעות בהדרכה ודרכים יצירתיות להתערבות, התמודדות עם התנגדות, גיוס אמפטיה.
• התמודדות עם קשיים מיוחדים בתהליכי פרדה וסיום בהדרכה ובטיפול: סיום מתוכנן, מה קורה כשהמטפל עוזב? כשהמטופל עוזב?

מפגש 10 - סיכום, דיון ותובנות לגבי התהליך האישי והקבוצתי במהלך הקורס

עלות

חבר אגודה: 1800 ש"ח
מי שאינו חבר: 2300 ש"ח

מידע על המרצים

אדית וגנר, קלינאית תקשורת, מדריכה מוסמכת, M.A. ייעוץ לחינוך מיוחד, דוקטורנטית בפסיכולוגיה של קבוצות מטעם PSP- Professional School of Psychology - Sacramento.C.A.
מיכל שטיימן, MA, קלינאית תקשורת, מדריכה מוסמכת.
ברכה אופיר, MA קלינאית תקשורת, מדריכה מוסמכת, מטפלת באומנות - מדריכה בכירה, פסיכותרפיסטית, מטפלת משפחתית; נוגה דפנא, MSW, פסיכותרפיסטית, מדריכה בכירה.
פרופ' רחל יפעת, קלינאית תקשורת, מדריכה מוסמכת , ראש החוג להפרעות בתקשורת באוני' חיפה.

הערות

תנאי להשתתפות בקורס – תואר שני + תעודת סיום על השתתפות בקורס הדרכה בסיסי (קורס למדריכים קליינים המתקיים במוסדות האקדמיים בישראל, קורס הדרכה שלב א' שהתקיים באגודה), או קורס עם תכנים דומים שהתקיים בארץ או בחו"ל.
חובות המשתתפים – קשר עם מודרך אחד לפחות במהלך הקורס. נוכחות של 80%, מילוי כל המטלות שינתנו במהלך הקורס, כתיבת עבודה.

תעודת הסמכה - בסיום הקורס ולאחר מילוי כל חובות הקורס יקבלו המשתתפים/ות תעודת הסמכה - מדריך/ה מוסמך מתאם האגודה הישראלית של קלינאי התקשורת.

• נבקשכם לשלוח במייל תעודה סרוקה של קורס יסוד למדריכים קליניים שעברתם במוסד אקדמי מוכר
• תשלום: דרך האתר - ארבעה תשלומים שווים, או לשלוח 4 המחאות של 450 ₪ כ"א או באמצעות כרטיס אשראי דרך פנייה במייל לאגודה על מנת שאריאלה פרץ תחזור אליכם טלפונית. ishlariela@gmail.com
מדיניות ביטול – עד שבוע לפני הקורס החזר מלא של התשלום. שלושה ימים לפני הקורס החזר של 80% מהסכום. יום לפני הקורס החזר של 70% מהסכום

הצטרפות לאגודה עכשיו תקנה לך תעריף מסובסד בהשתלמויות

קורס הדרכה מתקדם 11/2016-03/2017 – רעננה