קורס הדרכה שלב א' – 10/2017 עד 02/2018 באר שבע

מועדים ושעות

10/2017 עד 02/2018
בין השעות: 15:00-20:00

מיקום

סניף מכבי- רחוב התקווה 4
קניון קריית הממשלה קומה 3 (מול תחנה מרכזית ותחנת רכבת מרכז)
באר שבע.

רציונל

מטרות קורס הדרכה שלב א'–
1. להקנות ידע ולעודד דיון סביב עקרונות ומושגי יסוד : מהי הדרכה קלינית? ההבדל בין הדרכה והוראה, יחסי גומלין בין תוכן לתהליך.
2 . לפתח מיומנויות הדרכה
• סוגי תגובות ביחסי מדריך -מודרך: שיקוף, הרחבה, הקשבה פעילה , שאלות הבהרה, מיקוד, מסגור מחודש - Reframing
• חוזה הדרכה בין מדריך למודרך: מה מוטל על המדריך ומה על המודרך תוך כדי תהליך ההדרכה
• מודעות לתהליך קבלת החלטות: איסוף מידע, תיאור, הסקת מסקנות ופרשנות
• מבנה שיחת הדרכה: פתיחה, דיון, סיכום ומטרות לקראת הפגישה הבאה
• תיעוד תהליכים: תיעוד מסכם - אלבום, סיכום טיפול, סיכום ישיבה, סרט. תיעוד לשם יצירת שינוי - תצפית, יומן אישי, צילום טיפול, כתיבה תוך כדי פעילות, הקלטת שיחה
• תהליכים רפלקטיביים: מה קורה למודרך ולמדריך בתוך תהליך ההדרכה.
3. להגביר מודעות לתהליכים רגשיים המעורבים בהדרכה:
• קבלה, הכלה, תהליכים מקבילים, תהליכים לא מודעים
4. לעודד חשיבה קונסטרוקטיביסטית (רפלקטיביות וגמישות חשיבתית)
• מודלים בהדרכה: הדרכה סגורה היררכית, הדרכה פתוחה דינאמית
• סוגי ליווי: הנחייה, חניכה, הדרכה
• סוגי למידה בתהליכי הדרכה: מובנת, מזדמנת, פעילה

אחראים אקדמים

גב' עדנה אתרוג- קלינאית תקשורת MA, מדריכה מוסמכת וד"ר נעמה שחר - קלינאית תקשורת, מנחת קבוצות

תכנים

מפגש ראשון:19.10.17 ד"ר נעמה שחר
מערך הדרכה – setting , עקרונות בתהליכי למידה של מבוגרים, מבנה שיחת הדרכה - שלבים ותכנון, חוזה הדרכה

מפגש שני:26.10.17 ד"ר נעמה שחר
מודלים בהדרכה, תיעוד, זיהוי מודל ההדרכה האישי, איך שואלים שאלות, מחקר פעולה כאמצעי הדרכתי

מפגש שלישי: 16.11.17 צופית איל סמיקט ופזית גור
תוכן ותהליך, המשולש ההדרכתי, תהליכים רפלקטיבים, חוזה הדרכתי

מפגש רביעי: 23.11.17 צופית איל סמיקט ופזית גור
הדרכה כאירוע תקשורתי, סוגי התגובות בשיח הדרכתי, צירים בהדרכה

מפגש חמישי: 04.12.17 ד"ר ירי גביעון
תהליכים בין-אישיים ותוך-אישיים במהלך ההדרכה, משולש היחסים בין המדריך, המודרך והמטופל – אמפתיה, העברה, העברה נגדית.

מפגש שישי: 11.12.17 ד"ר ירי גביעון
דרכי מתן משוב והערכה למודרך – מטרות וטכניקות, סוגי משוב, קשיים בהערכה, כתיבת משוב והערכה

מפגש שביעי: 8.01.18 ד"ר נילי לוי
אתיקה

מפגש שמיני: 18.01.18 שפי משיח
"הדרכה על הדרכת הורים: סוגיות, חסמים, דילמות ומחשבות"

מפגש תשיעי: 25.01.18 מיכל פרבר
הלכה למעשה – הדרכת קלינאים בראשית דרכם

מפגש עשירי: 1.02.18 צוות המרצים
תהליכי פרידה וסיכום

מבנה

עשרה מפגשים, כל מפגש בן שש שעות אקדמיות (סה"כ 60 ש' אקדמיות)

עלות

לחבר אגודה: 2100 ש"ח
למי שאינו חבר אגודה: 2600 ש"ח

מידע על המרצים

ד"ר נעמה שחר - קלינאית תקשורת, מנחת קבוצות, גב' עדנה אתרוג- קלינאית תקשורת MA ומדריכה מוסמכת, גב' צופית איל סמיקט, קלינאית תקשורת, יועצת חינוכית MA, מדריכה מוסמכת,
פזית גור, קלינאית תקשורת MA, מדריכה מוסמכת, ד"ר ירי גביעון, קלינאית תקשורת ופסיכולוגית, גב' שפי משיח קלינאית תקשורת, מיכל פרבר, קלינאית תקשורת,
ד"ר נילי לוי קלינאית תקשורת BA ביו-אתיקה (MA, PhD) ראש מינהל אקדמי קמפוס חרדי, החוג להפרעות בתקשורת, הקריה אקדמית אונו, החוג להפרעות בתקשורת, אוניברסיטת תל אביב.

הערות

* תנאי להשתתפות בקורס – לפחות 3 שנות עבודה רצופות בתחום הפרעות בתקשורת.
* זכאות לתעודה - חובת נוכחות של לפחות 80%.
* מדיניות ביטול – עד שבועיים לפני הקורס החזר מלא של התשלום. עד שבוע לפני הקורס החזר של 80% מהסכום.
* התכנית נתונה לשינויים.

הצטרפות לאגודה עכשיו תקנה לך תעריף מסובסד בהשתלמויות

קורס הדרכה שלב א' – 10/2017 עד 02/2018 באר שבע