• נייר עמדהאפרקסיה של הדיבור.  

    כתבו: ד"ר בן-דוד אביבית, ד"ר טובול-לביא גילה, ד"ר נחמני אריאלה, ד"ר עדי בן-סעיד לימור

.

.

.

.