כתב עת ד"ש ברשת – מהדורה אינטרנטית
Date

2013-03-09

Category

מידע ופרסומים עמוד הבית

קול קורא לשליחת מאמרים לכתב העת ד"ש ברשת, גיליון 35
מאז 2015 מוציאה האגודה את כתב העת במתכונת אינטרנטית
כתב עת הוכר ככתב עת שפיט ע"י הו"תת (הועדה לתכנון ולתקצוב של המועצה להשכלה גבוהה), הכרה אשר מעלה את חשיבותו מבחינה מקצועית ואקדמית.