כתב עת ד"ש ברשת – מהדורה אינטרנטית
Date

2013-03-09

Category

מידע ופרסומים עמוד הבית

 
מאז 2015 מוציאה האגודה את כתב העת גם במתכונת אינטרנטית
כתב עת הוכר ככתב עת שפיט ע"י הו"תת (הועדה לתכנון ולתקצוב של המועצה להשכלה גבוהה), הכרה אשר מעלה את חשיבותו מבחינה מקצועית ואקדמית.
 
קול קורא והנחיות לכותבים:
לקראת ד"ש ברש"ת 2018 
שאיפתו של כל חוקר לפרסם את פרי עבודתו ובכך להרחיב את הידע בתחום מחקרו ולחלוק אותו עם חוקרים ואנשי מקצוע אחרים. כתב העת ד"ש ברש"ת מציע במה לחוקרים וקלינאים בכל מגוון תחומי התוכן של המקצוע שלנו.
לאחרונה, ד"ש ברש"ת זכה להכרה רשמית בערכו. זו השנה השניה בה כתב העת ד"ש ברש"ת נכלל ברשימת הות"ת (הועדה לתכנון ולתקצוב של המועצה להשכלה גבוהה). עובדה זו מחזקת את חשיבותו מבחינה מקצועית ואקדמית ומעידה על ההכרה בתרומתו של כתב העת גם בקרב אנשי מקצוע וחוקרים שאינם קלינאי תקשורת. אנו שואפים שד"ש ברש"ת יזכה אף בהכרה בינלאומית ויהיה חלק מכתבי העת הרשומים ב-,MEDLINE רשימת כתבי העת המוכרים ברמה בינלאומית בתחומי מקצועות הבריאות והרפואה. אחד התנאים לקבלת הכרה זו, הוא הגדלת מספר המאמרים המתפרסמים בשנה. אנחנו קוראות לכם להתגייס ולכתוב לד"ש ברש"ת גם לשם השגת מטרה זו בשנים הקרובות.
הינכם מוזמנים לשלוח אלינו מאמרים במגוון תחומי התוכן של המקצוע שלנו:
שמיעה, שפה, דיבור, תקשורת, בליעה, תת"ח.
 ניתן לשלוח מאמרים מחקריים, מאמרי סקירה, תיאורי מקרה אמפיריים, תיאור של כלים טיפוליים חדשניים.
כל מאמר שיגיע למערכת וימצא מתאים לכתב העת, יעבור סקירה מקצועית של שני חוקרים מומחים בתחום, בעלי ניסיון בפרסום מאמרים מקצועיים מדעיים.
כל מאמר שיתקבל לפרסום, יישלח לעריכה לשונית מקצועית בעברית (המאמר השלם), באנגלית ובערבית (תקציר) על חשבון המערכת.
כתב העת הינו אלקטרוני והוא חלק ממערך כתבי העת בארץ ובעולם, ומכאן שבעזרת חיפוש לפי מילות מפתח באנגלית ובערבית ניתן יהיה להגיע לתקצירי המאמרים שיפורסמו.