החממה למנהיגות במקצועות הבריאות

“חובת החברה היא לאמץ אל חיקה את החלש ולתת לו את המרב, כדי שיוכל למצות את מלוא כישוריו ויכולותיו. חובת החזק היא לעשות כל שאפשר כדי לספק לו את כל הכלים הקיימים שעשויים לקדם אותו, מוקדם ככל האפשר” (דוח מבקר המדינה, 2017)

ריפוי בעיסוק וקלינאות תקשורת הם מקצועות טיפוליים המעוגנים בחוק מקצועות הבריאות. מטרות הטיפול עולות בקנה אחד עם החזון החברתי של מדינת ישראל, כאשר הן כוללות העצמה ושילוב בעיסוקים משמעותיים התורמים לבריאות ולרווחה אישית של הפרט, סיוע בהפחתת מוגבלות והסרת חסמים סביבתיים. 95% מהעוסקים במקצועות אלו הן נשים.

באופן פרדוקסלי, לצד תרומתן הרבה של מרפאות בעיסוק וקלינאיות תקשורת לחברה ולכלכלה בישראל- מעמדן האישי של רבות מהן עגום למדי: השכר שלהן נמצא בתחתית טבלאות השכר במשק ורבות מהן חוות ניצול ופגיעה בזכויותיהן הבסיסיות במקום עבודתן. 

לצערנו, נורמות חברתיות מגדריות מיושנות יצרו מצב של קיבעון תודעתי, הן של המרפאות בעיסוק וקלינאיות התקשורת והן של הגופים והארגונים בהם מוצע טיפול, כאשר כיום התחושה היא ש”סיפוק מהעבודה” הוא שכרן האמיתי, קיפוח מקצועי נשי במלוא הדרו.
אנו, כמובילות איגודים נשיים המחוברות לשטח, מבינות כי זהו הזמן לפעול לשינוי תודעתי של כל הנוגעים בדבר: החל מהמטפלות, דרך המערכות והארגונים ועד לגופי ההכשרה המקצועית. משום שמדובר בעשרות שנים של תודעת קיפוח מגדרי – נדרש כוח שיוביל את השינוי. כוח שיטמיע ויקדם נורמות חדשות של תודעה נשית עוצמתית ומשמעותית: של הכרה בזכויות, ביכולת להניע תהליכים, ליזום ולהשפיע.

ביוזמה משותפת של עמותת קלינאי התקשורת בישראל והחברה הישראלית לריפוי בעיסוק אנחנו מקימות את “החממה למנהיגות בשירות מקצועות הבריאות”. התוכנית תתמקד ביצירת זרוע מנהיגות אשר במקביל לעשייה הטיפולית הקלינית הענפה, תפעל לקידום המקצועות בשלל היבטים.