חברות בארגונים בינלאומיים

כחלק מקשריה של האגודה עם עמיתים בחו”ל, אנו מקיימים קשר ענף ופורה עם ארגון האודיולוגיה הבינלאומי EFAS וארגון IALP המובלים בתחומי המחקר של מקצוע קלינאות התקשורת.

מצ”ב קישורים של הארגונים הללו ובהם פירוט הפעילויות הרלוונטיות לחברי האגודה, וביניהם:

א. הענקת מלגות לסטודנטים.

ב. מלגות לחוקרים צעירים  בתחום השמיעה לבקר במעבדות חוקרים מובילים באירופה (שהות קצרה).

ג. נגישות לחומרי הוועדות בתחומים השונים.

ד. הנחה בהשתתפות בכנסים בינלאומיים.

ה. השתתפות נציגים מישראל בבניית העתיד המקצוע בעולם.

ו. השתייכות מקצועית, לאומית לגופים המובילים בתחומי העיסוק שלנו.

Karger

International Journal of Phoniatrics, Speech Therapy and Communication Pathology

IALP

The worldwide organization of professionals and scientists in communication voice, speech language pathology, audiology and swallowing 2014 © International Association of Logopedics and Phoniatrics

EFAS

European Federation of Audiology Societies