מידע ממשרד הבריאות

23 באוגוסט 2021 – קווים מנחים מומלצים לאבחון תפקודי השמיעה בתינוקות וילדים אוגוסט 2021

31 במאי 2021 – קווים מנחים ליישום טרמינולוגיה אחידה של מרקמי מזון ומשקאות במערכת הבריאות מתאריך 9 במאי 2021

20 במאי 2020 – הנחיות לעניין עטיית מסיכה פרסום של משרד הבריאות מתאריך 19.5.20

13 במאי 2020 – במסגרת העדכונים והחדשות של משרד הבריאות, פרסם המשרד בימים האחרונים עדכון לתקנות שעת חירום

תיקון לתקנות שעת חירום נגיף קורונה החדש הגבלת פעילות התש”ף 2020  :מדובר בסעיף  שנוסף לו תת סעיף (4). תוספת תת סעיף (4) ” על אף האמור בפסקאות (2) ו(3) טיפול בקטין יכול שיתקיים בלא עטיית מסיכה כאמור בפסקה (2) ושמירת מרחק כאמור בפסקה (3) ובלבד שמדובר בטיפול שמעצם טיבו נדרש להתקיים תוך קרבה גדולה יותר בין מטפל למטופל”.סעיף   של התקנה חל גם על קלינאי תקשורת.

7 במאי 2020 – הבחינה בקיץ 2020 תתקיים במועדה 23.07.2020

במסגרת העדכונים והחדשות של משרד הבריאות, פרסם המשרד בימים האחרונים שהבחינה בקיץ 2020 תתקיים במועדה 23.07.2020. ההרשמה לבחינה היא עד 23.06.2020

30 באפריל 2020 – משרד הבריאות הוציא ביום 26.4.20 הנחיות בנוגע למערך התפתחות הילד בהתנהלות למניעת התפשטות נגיף הקורונה

27 באפריל 2020 – הנחיות משרד הבריאות בנוגע לחזרה לפעילות אלקטיבית ברפואה הציבורית (בי"ח וקהילה)

23 במרץ 2020 – ימי קורונה- מכתב שהפיצה הקל"ת הראשית במשהב"ר, ד"ר אורלי הרצברג, לקלינאי התקשורת

לרשותכם קישורים שימושיים

בתאריך 30.7.08 התפרסם ברשומות חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות, התשס”ח-2008 (להלן “חוק מקצועות הבריאות”) ובתאריך 30.1.09 נכנס החוק לתוקף.

להלן התיקון להסדרת חוק העיסוק במקצועות הבריאות כפי שפורסם ברשומות הכנסת ובספר החוקים. לאחרונה נפוצו שמועות שתיקון החוק כולל גם הסרת חובת בחינה. לא כך הדבר. שימו לב שבתיקון סעיף 58 בהוראת המעבר, בסעיף 2 (ה1) (1) רשום:”…. ובלבד שמתקיימים בו כל התנאים הקבועים בסעיף 8…..”. בסעיף זה כתוב שיש צורך בבחינה.

 

האחריות ליישום החוק חלה על משרד הבריאות.
על-פי החוק, חובה על קלינאי לבקש תעודה במקצוע הבריאות, תוך עמידה בתנאי הסף הכוללים השכלה, הכשרה מעשית ועמידה בבחינות (סעיף 8 (3) לחוק).

התנאים להגשת בקשה מפורטים באתר משרד הבריאות, האגף למקצועות הבריאות, בנושא: חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות, התשס”ח-2008.

בכל שאלה בנוגע להגשת הבקשות לקבלת “תעודת קלינאי תקשורת” נא  לפנות לאגף לרישוי מקצועות רפואיים במשרד הבריאות. טלפון:02-6705820  פקס:02-6790846

דוא”ל:  [email protected]