חזון האגודה

האגודה הישראלית של קלינאי התקשורת (ISHLA), היא עמותה המהווה את הגוף הארגוני המייצג של קלינאיות וקלינאי התקשורת, מזה למעלה מ 50 שנה.
קלינאי תקשורת הינם בעלי מקצוע בתחום מקצועות הבריאות, המטפלים בתינוקות, ילדים ומבוגרים עם לקויות דיבור, קול, שפה, תקשורת, שמיעה או בליעה מינקות ועד זקנה.
האגודה משמשת כארגון המקצועי של העוסקים במקצוע ובה חברים, יהודים וערבים מכל הארץ, כולם קלינאי תקשורת בעלי רישיון בישראל.

האגודה מובילה, מייצגת, מנחה, מקדמת ומספקת הדרכה והכשרה לקלינאי תקשורת בישראל ומפתחת שיתופי פעולה עם קבוצות מקצועיות אחרות, עולם האקדמיה
וגופים ציבוריים וחברתיים אחרים במטרה לשמור על סטנדרטים מקצועיים גבוהים ולתמוך בהם במחקר ובפרקטיקה הקלינית בתחום הפרעות בתקשורת.

העקרונות

 • האגודה תהיה פתוחה לקלינאי תקשורת אשר סיימו את הכשרתם כחוק ועמדו בבחינות משרד הבריאות.
 • האגודה תשקוד על העמקת הידע המקצועי, העיוני והמעשי של קלינאי התקשורת.
 • האגודה תחתור לשיתוף פעולה עם המוסדות האקדמיים המכשירים קלינאי תקשורת לשם פיתוח מקצוע ההפרעות בתקשורת והמחקר בתחום.
 • האגודה תיזום ותקיים שיתופי פעולה בין קלינאי התקשורת ובין מקצועות הבריאות האחרים בארץ, לרבות מוסדות, ארגונים וגופים מתאימים.
 • האגודה תשקוד על יישום העקרונות המקצועיים והאתיים בעבודתם של קלינאי התקשורת על פי ערכי הקוד האתי של האגודה.

המטרות

 • להוות את הגוף הגדול, המוביל והמייצג של קלינאי התקשורת בארץ.
 • לפתח ולהעמיק את האיכות והרמה המקצועית של קלינאי התקשורת על ידי פיתוח וקיום קורסים, סדנאות, ימי עיון, קבוצות ענין ובכל דרך אחרת שתמצא לנכון.
 • לנסח, להפיץ ולקיים את כללי האתיקה והיושרה המקצועית של קלינאי התקשורת.
 • לשמור על חופש העיסוק של קלינאי התקשורת.
 • לפעול למען חיזוק מעמדם ותדמיתם של קלינאי התקשורת ומקצוע ההפרעות בתקשורת בישראל, וליזום תיקוני חקיקה, כתיבת נהלים ותקנות בהתאם למטרה זו.
 • לחזק את הקשר בין האגודה, כמייצגת את ציבור קלינאי התקשורת, לבין גופים מתחומי האקדמיה, הממשל, עמותות וגופים ציבוריים ופרטיים.
 • לפעול לקידום ועידוד מחקרים קליניים בתחום מקצוע ההפרעות בתקשורת.

עקרונות מקצועיים של קלינאי התקשורת

שמירה על הקוד האתי

המטופל תמיד במרכז
Client Centered

מחויבות לשמירה
על צרכי המטופל

אחריות מקצועית להתקדמות הטיפול/ההתערבות

המקצועיות של קלינאי התקשורת מעוגנת בידע רחב ועדכני המאפשר

 • אבחון וזיהוי, במידת האפשר, של הגורמים לסיבות ולקשיים/ליקויים.
 • בחירת גישה טיפולית ובניית תכנית טיפולית/שיקומית מותאמת למטופל המתבססת על –  Evidence based practice (EBP) ו/או (Practice based Evidence (PBE – עבודה קלינית מתועדת. המטרות נגזרות גם מידע תאורטי מחקרי וגם מינסיון קליני. הסתמכות על גישות התערבות המקובלות בתחום והמתאימות לצרכים וליכולות של המטופל.
 • ליווי המטופל במשך כל התהליך הטיפולי/השיקומי, (פרטני או קבוצתי בהתאם לנדרש) ושמירה במידת האפשר על רצף טיפולי מתחילת התהליך ועד סיום הקשר הטיפולי, בהתאם לצורכי המטופל ולטיפול המתאים.
 • אחריות לקיום תקשורת אפקטיבית עם המטופל, תוך הקפדה על פתיחות, הגינות ויחסי אמון.
 • שמירה על כבוד המטופל, כבודם של עמיתים למקצוע ובעלי מקצועות אחרים.
 • עבודה בצוות רב מקצועי בהתאם לתנאים, למסגרת הטיפולית/שיקומית ולצרכי המטופל.

* המילה מטופל מתייחסת אל המטופל ומשפחתו או המטופל לבדו בהתאם לנדרש.