מסלול צבירה אישי במשרד החינוך

גמול השתלמויות וגמול אישי

מידע לעובדות משרד החינוך

גמול השתלמות הוא הטבה בשכר שמטרתה לקדם את העובד באמצעות רכישת ידע והרחבת אופקים והן לתגמל אותו.

משרד החינוך מציע 2 מסלולי גמול:

השתתפות בהשתלמות מוכרת

הכרה בגמול-מסלול אישי

קורסי האגודה אינם מוכרים במסלול הראשון, ולכן לצורך קבלת גמול במסלול האישי, יש להגיש בקשרה להכרה ולקבל אישור במסלול האישי, לפני מועד פתיחת ההשתלמות. את הבקשה מגישה כל עובדת באופן עצמאי, לממונה עליה במקום עבודתה.

לנוחותכם, ריכזנו כאן את המידע (הידוע למועד זה), מתוך נהלי משרד החינוך, אך המידע העדכני ביותר, נמצא בפורטל עובדי ההוראה.

כל משתלמת אמורה לפנות עד 45 ימים לפני תחילת הקורס ולבקש אישור והכרה במסלול האישי.
הפנייה לבקשת האישור היא אינדיבידואלית. כלומר, על כל עובדת הוראה לפנות באופן אישי לאחראית על ההשתלמויות במחוז שלה, ע”מ לקבל את האישור. (לצערנו, אין אפשרות לפנייה משותפת עבור כל המשתלמים).

לבקשה יש לצרף טופס בקשה להכרה (בשמו כיום: בקשה לאישור לימודים לצורך צבירה לגמול השתלמות במסלול אישי) ומומלץ לצרף גם את סילבוס הקורס.
טופס בקשה נמצא בפורטל עובדי ההוראה

את הסילבוס ניתן למצוא באתר האגודה, תחת קורסים והשתלמויות, בכל השתלמות בפני עצמה.

לתשומת ליבכן, לקראת סיום ההשתלמות, ידרשו המשתתפות שיבקשו שמשה”ח יכיר בהשתלמות שלהן, לעמוד במבחן ו/או להגיש עבודה המזכה בציון, כחלק מחובות הקורס. את תעודת הסיום בתוספת ציון הגמר, יש להגיש לממונה עם קבלתם, על מנת לממש את ההכרה בגמול.

לשאלות והבהרות אנא פנו אל חלי צווילינג ושירי אופיר, המדריכות הארציות של קלינאי התקשורת באגף לחינוך מיוחד.