עמותות וארגונים

הפועלים בשיתוף פעולה עם האגודה

קלינאי התקשורת עובדים עם אוכלוסיית תינוקות, ילדים, בוגרים ומבוגרים, שהינם בעלי קשיים/לקויות בתחומי: השמיעה, התקשורת, השפה, הדיבור, הבליעה והאכילה.

עמותות

משרד הבריאות

משרד החינוך

משרד הבטחון

משרד הרווחה

מסגרות ציבוריות

מסגרות פרטיות