אספת חברים כללית לאישור הדוחות הכספיים 2022

18 במאי 2023

בתאריך 11-06-2023 בשעה 19:00 נקיים אספת חברים כללית לאישור הדוחות הכספיים 2022.
האספה תתקיים בזום.

סדר היום לאספה:

  • דברי פתיחה, ד”ר אסנת סגל, יו”רית האגודה
  • בחירת יו”ר האספה ומזכיר האספה
  • אישור דוחות כספיים 2022

סיכום שנה ואישור דוחות כספיים
המעוניינים לעיין בטיוטת הדוחות לפני האספה מתבקשים לפנות אל האגודה במייל
נבקשכם להירשם ולאשר את הגעתכם לאספה מראש, בטופס ההרשמה, לא יאוחר מה 08-06-23.

ההצבעה באספה פתוחה לחברי האגודה שחברותם בתוקף, בלבד.

לפי הנחיית רשם העמותות, בעת האספה וההצבעה, על המשתתפים לפתוח מצלמות וידאו, המאפשרות לראותם.