דחיית מועד הבחירות לוועד המנהל

12 באוקטובר 2023

בעקבות המלחמה, הנהלת האגודה הישראלית של קלינאי התקשורת מודיעה על דחיית הבחירות לוועד המנהל של האגודה, למועד עתידי, ו”הקפאת מצב”, עד לחידוש התהליך.

חברי הוועד המנהל הנוכחיים יישארו בתפקידם עד אז.

רשימת המועמדים סגורה, ותישאר ללא שינוי.
לא יוכלו להצטרף מועמדות/ים חדשות/ים.