האגודה הגישה לבית המשפט בקשה לשמש כידיד בית המשפט, בעתירת יבואני מכש”ש כנגד לאומית

6 ביוני 2023

מעמד זה מאפשר לאגודה לייעץ מקצועית לבית המשפט, ללא נקיטת עמדת צד זה או אחר.
איגוד יבואני מכשירי השמיעה עתר לבג”צ כנגד סעיפים שונים במכרז לאומית שירותי בריאות, להתאמת מכש”ש

בתמצית פנייתנו מוצגת עמדתנו המקצועית:

“כל מטופל זכאי לקבל את מכשירי השמיעה הטובים ביותר עבורו. יצירת מגבלה כמותית המגבילה את שיקול דעתו המקצועי ואת יכולתו של קלינאי התקשורת להתאים למטופל את מכשירי השמיעה הטובים ביותר עבורו (…), מהווה פגיעה במקצועיות, במקצוע וזלזול במעמדו של קלינאי התקשורת כבעל מקצוע בריאות מוכר על-ידי משרד הבריאות.”

…”עמדת האגודה היא כי קביעת מנגנון פיקוח כלכלי על עבודת קלינאי התקשורת המתאים היא אינה ראויה ויש להפעיל אך ורק מנגנוני פיקוח מקצועיים בעניין.”