האגודה השתתפה בדיון בוועדת הכנסת המיוחדת לפניות הציבור, בנושא מעקב סטטוס יישום הרפורמה בהתפתחות הילד

11 ביולי 2023

השתתפו נציגי משרדי הבריאות, האוצר, החינוך ורוה”מ, קופ”ח, העמותות, פורום ארגוני הורים ועוד.

נציגי משרד רה”מ טענו שהדוח של פתרונות פערי כ”א שהיה אמור לצאת (כבר לפני לא מעט חודשים) נמצא עדיין בעבודה/אישורים. נזכיר, זה דו”ח בין משרדי המבקש לאגם את המשאבים והתהליכים בין המשרדים, בכל הנוגע ל”מחסור במטפלים במקצועות הבריאות”.

הדוח לא גמור, כך שהוא לא נכנס לתקציב, ולכן אין סיכוי לראות שינוי לפני 2025. כי דבר לא תוקצב.

הוסכם על כולם ששורש הבעיה הוא השכר הזעום בשירות הציבורי על כל אגפיו, שמקשה  בין אם על גיוס עובדים ובין אם בשימור ותיקים.

דוח רה”מ הצפוי, אמור להישען על 3 קווים מנחים:

  • שיפור האטרקטיביות התעסוקתית
  • מיקסום משאבים קיימים, ושיפור היעילות במתן השירות
  • שיפור היצע המטפלים.

יו”ר  הוועדה סיכם בכך שהוא מצפה שימצאו פתרונות מהירים ויצירתיים גם לחסמים הביורוקרטיים, כמו גם לשכר ולתנאים.