האגודה השתתפה בדיון בוועדת העבודה הרווחה והבריאות, על מחסור (לכאורה) בקלינאיות תקשורת

14 ביוני 2023

האולם היה מלא מפה לפה. עם נציגות מכובדת שלנו מהאגודה.

גם נציגות ממשרד הבריאות,  החינוך, הרווחה, עמותות זכייני גני התקשורת והחנ”מ, ההסתדרות. קופות החולים ועוד.
ד”ר אסנת סגל יו”ר האגודה, וזהר לרר פטקין המנכ”לית, נשאו דברים. אנחנו הדגשנו את נושאי השכר והתנאים. המסר המרכזי שלנו:  אין מחסור בקלינאיות תקשורת. יש מחסור בקלינאיות תקשורת במגזר הציבורי (בריאות וחינוך) שיסכימו לעבוד בשכר נמוך ובתנאים מבזים. הצגנו את מסלול ההכשרה התובעני, הכולל הכשרה אקדמית. התנסות  קלינית ומבחן רישוי, אל מול התגמול העלוב הצפוי בעבודה. קל”ת ומרב”ע נמצאות בתחתית טבלאות השכר שמפרסם משרד הבריאות. גם אלו שמגיעות, עוזבות.

סיימנו בכך שאנו קוראות למשרדי החינוך והבריאות יחד עם האוצר, לשבת ולפתור נושא זה אחת ולתמיד וליצור אופק קדימה.

זה דיון שהיו רבים כמותו. הוא הסתיים בבקשת היו”ר לקבל את דוח משרד רה”מ ( דבר שהיה צריך להיעשות לפני הדיון), שאמור לתכלל את הנושא, להציע פתרונות ולתקצב אותו. הדוח מתעכב כבר למעלה משנה. האגודה העבירה כבר לפני למעלה משנה את התייחסותה והמלצותיה לפתרון.

נציגי כל קופות החולים הודו שההחזרים להורים בטיפולי התפתחות הילד חזרו, ולמעשה הודו שהרפורמה בהתפתחות הילד כשלה, גם אם לא יצאה הודאה רשמית על כך.