היום, 04.03.24, הבחירות לוועד המנהל של האגודה

4 במרץ 2024

עד השעה 11:30 בבוקר הצביעו כבר כ 30% מבעלי זכות הבחירה