פרסום פס”ד בג”צ בעניין עתירת יבואני המכש”ש למכרז לאומית לאספקת מכשירים

11 בינואר 2024

ב 10.1.24 פורסם שערעור היבואנים נדחה, למרות שבית המשפט מצא שיש ממש בטענות העותרים.

תמצית טענת היבואנים היתה שדרישה לסוג של מכסות (או תקרת תשלומים) בחלוקה לקטגוריות המכשירים, אינה חוקית ועלולה לפגוע במקצועיות הקלינאים ובמבוטחים.

האגודה הצטרפה לבג”צ כידיד בית המשפט, וכדברי השופט “האגודה יוצאת חוצץ נגד עמדת לאומית ועמדת משרד הבריאות לפיה קלינאי התקשורת מצויים בניגוד עניינים מובנה, בעקבותיו הם מנסים להשפיע על המבוטחים לקנות את מכשירי השמיעה היקרים ביותר. האגודה עומדת על כך שקלינאי התקשורת פועלים אך ורק על פי שיקולים מקצועיים, וטוענת כי תנאי תקרת התשלומים נועד על מנת להכניס למערך השיקולים של קלינאי התקשורת שיקולים כלכליים ולבר מקצועיים, ועל כן דינו להיפסל.”