קול קורא להגשת מועמדות לבחירות לוועד האגודה

29 באוגוסט 2023

בואו להשפיע

הגשת המועמדות לבחירות נפתחה והיא תסתיים ביום שישי, 22 בספטמבר 2023. 

הבחירות יתקיימו ביום שלישי 24 באוקטובר 2023, י’ בחשוון תשפ”ד

לקריאת קווי יסוד להתנהלות חבר הועד המנהל

לקריאת זכויות חבר הוועד המנהל

להגשת מועמדות לבחירות

 

ועדת הבחירות של האגודה:
ד”ר גילה טובול לביא, מורן גפני, גילית מתוקי