הרשמה לאגודה – פנסיונר/ית

חבר ותיק (פנסיונר) – חבר אגודה שמלאו לו 65 שנים

זכאי להנחה של 50% מתעריף דמי החבר שנקבעו.

*התעריף המרבי שהחשכ”ל מאשר לגבות בשירות הציבורי הוא 422 ש”ח (נכון ל 2023)

בלחיצה על כפתור הרשמה אני מבקש להיות חבר באגודה הישראלית של קלינאי התקשורת. מטרות העמותה ותקנונה ידועים לי. אם אתקבל כחבר בה, אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האספה הכללית של העמותה ולהיות אמון על הקוד האתי שלה.

המחיר המקורי היה: ₪422.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪170.00. / שנה