הצטרפות לאגודה – סטודנטים

סטודנטים יקרים, אנו שמחים להזמינכם להצטרף למועדון הסטודנטים של האגודה הישראלית של קלינאי התקשורת (להלן: “האגודה”).

השתייכות למועדון הסטודנטים תאפשר לכם לקחת חלק בפעילויות מגוונות של האגודה וליהנות מהטבות השמורות לחברי אגודה בלבד כגון הרצאות והשתלמויות, או השתתפות בפעילויות שונות בתעריפים של חברי אגודה.
השתייכות למועדון פתוחה בפני סטודנטים ללימודי הפרעות בתקשורת, במוסדות המוכרים, בשנים ג’ ו-ד’ בלבד, ובוגרים שסיימו את לימודיהם, וממתינים למבחני ההסמכה והרישוי של משרד הבריאות.
תחילת החברות היא ממועד ההצטרפות ותשלום דמי ההצטרפות הסמליים בסך 50 ש”ח לשנה ותקפה עד תום שנה ממועד ההצטרפות או עד קבלת תעודת המקצוע (הרישיון) מה שיבוא קודם.
אנו נאפשר לכם לחדש חברותכם למועדון הסטודנטים של האגודה בתעריפים המיוחדים כל עוד אתם סטודנטים או בוגרים וטרם קיבלתם את תעודת המקצוע ממשרד הבריאות (הרישיון).
לכשתעמדו במבחני הרישוי בהצלחה, ותקבלו את תעודת המקצוע, נשמח לראותכם משתלבים כחברים מהמניין, במעמד “עמית מודרך”, ובהמשך כעמית באופן מלא.
(למידע נוסף על חברות באגודה עצמה אנא פנו לתקנון האגודה המפורסם באתר האגודה).

*האגודה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי ההצטרפות למועדון, לקבוע את סוגי ההטבות של חברי המועדון, ואת תעריפי ההצטרפות וההשתתפות בפעילויות השונות, ולשנותם מעת לעת, וכן לבטל את המועדון בכל שלב, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
חשוב לציין שהשתייכות למועדון הסטודנטים של האגודה, אינה חברות באגודה הישראלית של קלינאי התקשורת, ואינה מזכה בותק חברות באגודה.
עם סיום תהליך ההצטרפות למועדון, הכולל את העברת המסמכים הנדרשים ותשלום דמי החבר הסמליים, תקבלו מהאגודה שם משתמש וסיסמא שתשמש אתכם להזדהות כחברים באתר וליהנות מההטבות השוות.

בלחיצה על כפתור הרשמה אני מבקש להיות חבר באגודה הישראלית של קלינאי התקשורת. מטרות העמותה ותקנונה ידועים לי. אם אתקבל כחבר בה, אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האספה הכללית של העמותה ולהיות אמון על הקוד האתי שלה

 

50.00 ⁩ למשך ⁦שנה אחת⁩