לקות שפה-למידה

לקות שפה-למידה

את העלון כתבו קלינאיות התקשורת ד”ר אירית כצנברגר, ורדה קריזר וד”ר עמליה בר-און.

*המחיר לחברי אגודה: 120 ש"ח ל 25 יחידות, כולל משלוח. המחיר למי שאינם חברים: 240 ש"ח ל 25 יחידות, כולל משלוח.

240.00

עוד עלונים לרכישה

הפרעות היגוי

המחיר לחברי אגודה: 120 ש"ח ל 25 יחידות, כולל משלוח. המחיר למי שאינם חברים: 240 ש"ח ל 25 יחידות, כולל משלוח.

240.00

לקות שפה-למידה

המחיר לחברי אגודה: 120 ש"ח ל 25 יחידות, כולל משלוח. המחיר למי שאינם חברים: 240 ש"ח ל 25 יחידות, כולל משלוח.

240.00

התפתחות תקשורת, שפה ודיבור בינקות

המחיר לחברי אגודה: 120 ש"ח ל 25 יחידות, כולל משלוח. המחיר למי שאינם חברים: 240 ש"ח ל 25 יחידות, כולל משלוח.

240.00

עלון לקות שפה התפתחותית

המחיר לחברי אגודה: 120 ש"ח ל 25 יחידות, כולל משלוח. המחיר למי שאינם חברים: 240 ש"ח ל 25 יחידות, כולל משלוח.

240.00