הרצאות מקצועיות

Acoustic Analysis in Clinical Voice Evaluation

שם המרצה: Prof. Leonardo Lopes
תוכן ההרצאה:

- Principles of acoustics applied to vocal clinic
- Recording protocol
- Relation of acoustic data with auditory-perceptual analysis and laryngeal examination in different vocal pathologies
- Qualitative (spectrography) and quantitative (main measures) acoustic analysis
- Free and paid software available for use

מידע על המרצים:
Prof. Leonardo Lopes, Speech therapist, Voice specialist, PhD in Linguistics, Postdoctoral in Communication Disorders Full Professor at Federal University of Paraiba (Brazil) President of the Brazilian Society of Speech Therapy (2020-2022)
עלויות: מחיר לחבר אגודה: 120 ש"ח. למי שאינו חבר: 230 ש"ח

230.00

עוד הרצאות מקצועיות

רכישת מפגש בודד - קורס יסודות בשיקום הפרעות נרכשות בשפה ותקשורת
פברואר 15, 2024

מחיר לחבר אגודה: 100 ש"ח למי שאינו חבר: 200 ש"ח

צעדים ראשונים בשוק העבודה
פברואר 15, 2024
מרצים:
מוריה הלמן

צפיה בחינם

קורס יסודות בשיקום הפרעות נרכשות בשפה ותקשורת – מרץ-יוני 2024
פברואר 15, 2024

מחיר לחבר אגודה: 100 ש"ח למי שאינו חבר: 200 ש"ח

יוצאים לדרך חדשה - היכרות עם שוק העבודה
פברואר 15, 2024
מרצים:
עדנה אתרוג

צפיה בחינם