הרצאות מקצועיות

Differences in Management of CAS and Phonologic Impairment

שם המרצה: Dr. Edythe Strand
תוכן ההרצאה:

This one and ½ hour webinar focuses on major differences in the management of childhood apraxia of speech (CAS) and phonological speech sound disorders. Issues related to both assessment and treatment are discussed with explanation and rationale for why differences in approach are important. In addition to discussing differences in treatment approaches, the webinar also includes discussion of differences in stimuli choice; how treatment may be organized and how the principles of motor learning may be applied.

מידע על המרצים:
Dr. Edythe Strand is an emeritus Professor in the Mayo College of Medicine and former Head of the Division of Speech Pathology, Department of Neurology at the Mayo Clinic, in Rochester Minnesota. Dr. Strand’s research has focused on developmental, acquired and progressive apraxia of speech, and issues related to intelligibility and comprehensibility in degenerative dysarthria. She has a long history of clinical experience, including the public schools, private practice, and hospital and clinic settings.
עלויות: מחיר לחבר אגודה: 120 ש"ח למי שאינו חבר: 230 ש"ח

230.00

עוד הרצאות מקצועיות

רכישת מפגש בודד - קורס יסודות בשיקום הפרעות נרכשות בשפה ותקשורת
פברואר 15, 2024

מחיר לחבר אגודה: 100 ש"ח למי שאינו חבר: 200 ש"ח

צעדים ראשונים בשוק העבודה
פברואר 15, 2024
מרצים:
מוריה הלמן

צפיה בחינם

קורס יסודות בשיקום הפרעות נרכשות בשפה ותקשורת – מרץ-יוני 2024
פברואר 15, 2024

מחיר לחבר אגודה: 100 ש"ח למי שאינו חבר: 200 ש"ח

יוצאים לדרך חדשה - היכרות עם שוק העבודה
פברואר 15, 2024
מרצים:
עדנה אתרוג

צפיה בחינם