הרצאות מקצועיות

DTTC: A Treatment Technique for Severe Childhood Apraxia of Speech

שם המרצה: Dr. Edythe Strand
תוכן ההרצאה:

This 1 and ½ hour webinar describes the theoretical rationale for Dynamic Temporal and Tactile Cueing (DTTC), an evidenced-based treatment approach for severe CAS. Most of the presentation focuses on clinical issues and practices including: choosing stimuli, organizing practice and providing feedback. The method is described in detail and demonstrated. Additional references and on-line sources for videos and additional information are provided.

מידע על המרצים:
Dr. Edythe Strand is an emeritus Professor in the Mayo College of Medicine and former Head of the Division of Speech Pathology, Department of Neurology at the Mayo Clinic, in Rochester Minnesota. Dr. Strand’s research has focused on developmental, acquired and progressive apraxia of speech, and issues related to intelligibility and comprehensibility in degenerative dysarthria. She has a long history of clinical experience, including the public schools, private practice, and hospital and clinic settings.
עלויות: מחיר לחבר אגודה: 120 ש"ח. למי שאינו חבר: 230 ש"ח

230.00

עוד הרצאות מקצועיות

רכישת מפגש בודד - קורס יסודות בשיקום הפרעות נרכשות בשפה ותקשורת
פברואר 15, 2024

מחיר לחבר אגודה: 100 ש"ח למי שאינו חבר: 200 ש"ח

צעדים ראשונים בשוק העבודה
פברואר 15, 2024
מרצים:
מוריה הלמן

צפיה בחינם

קורס יסודות בשיקום הפרעות נרכשות בשפה ותקשורת – מרץ-יוני 2024
פברואר 15, 2024

מחיר לחבר אגודה: 100 ש"ח למי שאינו חבר: 200 ש"ח

יוצאים לדרך חדשה - היכרות עם שוק העבודה
פברואר 15, 2024
מרצים:
עדנה אתרוג

צפיה בחינם